1403/03/02

محسن علیزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09125951720

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی عوامل موفقیت کسب و کارهای الکترونیک با تمرکز بر استراتژی مدیریت بحران (مورد مطالعه: شرکت اینترنتی علی بابا در چین)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کسب و کار الکترونیک، عوامل موفقیت کسب و کار الکترونیک، علی بابا، مدیریت بحران
سال 1397
پژوهشگران فریده انوری ، محسن علیزاده ثانی ، محمد ولی پور خطیر ، میثم شیرخدایی

چکیده

پیشرفتها و تحولات جهانی در شرایط کنونی کسب و کار الکترونیک باعث شده که فرآیند تداوم این نوع کسب و کار به عنوان یک ضرورت در شرکتها مطرح شود به طوری که توانایی یک شرکت برای نگهداشت و استمرار فعالیتهای محوری و حیاتی خود پس از بروز یک حادثه و سرعت بازیابی سازمان و بازگشت به حالتعادی، میتوانند به عنوان عاملی اساسی در موفقیت یا شکست یک سازمان و کسب مزیت رقابتی در جهان رقابتی امروزی معرفی شوند. در دنیای سرشار از عدم اطمینان امروزی، مسئولیت مدیران در تصمیم گیری های خود بواسطه ابهام بسیار بیشتر شده و چون بقای اثربخش وکارآمد سازمان در مسیر ایجاد منافع کوتاه مدت و بلندمدت برای صاحبان منافع و ذینفعان کلیدی آن، هدف استراتژیک سازمان ها محسوب می شود لذا از این منظر شیوه هایی را که سازمان برای مقابله با بحرانها و تضمین بقای خود در نظر می گیرد، بخشی از استراتژی آن سازمان بشمار می آید. راهکارهای مبتنی بر مدیریت بحران و تداوم کسب و کار الکترونیک، تمرکز بر شیوه هایی است که ریسک آسیب پذیری سازمان ها را در مقابل هر گونه بحران به حداقل رسانده تا مجموعه بتواند تداوم خدمات خود را در مقابل ریسک های تعیین شده، تضمین کند. لذا این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مقالات و مستندات اینترنتی و مرور ادبیات نظری به گردآوری اطلاعات برای توصیف استراتتژیهای جدید مدیریت بحران در شرکت علی بابا، بعنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر موفقیت کسب و کارهای الکترونیکی این شرکت میپردازد. این تحقیق از نظر روش شناسی توصیفی-تحلیلی و دارای استراتژی مطالعه موردی و از نوع کیفی می باشد.