1403/03/02

محسن علیزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09125951720

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و تبیین عوامل موثر بر استراتژی های بازاریابی کسب و کارهای لجستیک
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
استراتژی بازاریابی ، خدمات لجستیک ، عوامل بازاریابی ، بازاریابی لجستیک
سال 1401
پژوهشگران دانیال عزیزیان(دانشجو)، محمد صفری(استاد مشاور)، محسن علیزاده ثانی(استاد راهنما)

چکیده

مدیریت بازاریابی باید استراتژی بازاریابی ویژه ای برای عوامل ترکیب بازاریابی مثل محصولات جدید، بازارهای جدید، تبلیغات برنامه های ترویج فروش، قیمت و سیستم توزیع، تنظیم نماید. مدیر بازاریابی باید مشخص کند که هر استراتژی چگونه به فرصتها و تهدیدهای بازار پاسخ مناسب میدهد؛ همچنین باید بودجه بازاریابی خود را با این دید که بودجه بیشتر باید فروش بیشتری را ایجاد کند، تنظیم نماید. یکی از واقعیت های کنونی بازارهای صنعتی این است که رقابت بسیار سنگینی در آن وجود دارد و شرکت های موفق باید پیشنهاد های بازاریابی خود را به گونه ای طراحی و عرضه کنند که با بازارهای هدف شرکت همخوانی بیشتری داشته باشند. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی عواملی است که بیشترین تاثیر را در استراتژی های بازاریابی کسب وکارهای لجستیکی در ایران می گذراند. شناخت این عوامل میتواند به کسب و کارها کمک کند تا بتوانند با تمرکز بر این عوامل ، هم در کاهش هزینه های خود و هم در بهبود عملکرد خود نسبت به رقبا، موفق عمل کنند.