06 فروردین 1402
نادر رازقي

نادر رازقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: آدرس مکاتبه: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، کد پستی : 13534 - 47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302657
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی جامعه شناسی ، دانشگاه منچستر ، انگلستان (1381 - 1385)
  • فوق لیسانس جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1372 - 1375)
  • لیسانس علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران (1365 - 1369)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • جامعه شناسی علم و تکنولوژی/علم و جامعه/ آموزش عالی
  • جامعه شناسی فضای مجازی و اینترنت
  • سرمایه اجتماعی/ اعتماد اجتماعی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
نادر رازقی، علی اصغر فیروزجائیان، حسن ابراهیمی گتابی (1401) مطالعه تأثیر دینداری بر روابط همسایگی (مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل) اسلام و علوم اجتماعی: 27; 165-181
2
سارا خرسند، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، نادر رازقی (1401) آزادی علمی در فضای دانشگاهی، چالش ها، استراتژی ها و پیامدها پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: سال یازدهم، شماره پیاپی 36، شماره اول، بهار 1401; 1-32
3
شعبان محمدی، احمد رضایی، نادر رازقی (1400) گرایش به پان ترکیسم در مناطق آذری نشین ایران جامعه شناسی ایران: 22; 54-75
4
محمدجواد محمدی پارسا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، نادر رازقی (1400) تحلیلی جامعه شناختی از میزان گرایش به معنویت مدرن (مورد مطالعه: شهر گرگان در سال 1399) جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 17; 7-26
5
مرسده پهلوانیان، میثم شیرخدایی، نادر رازقی (1400) پردازش نظری اجرای پروژههای علم شهروندان در ایران سیاست علم و فناوری: 2; 19-34
6
نادر رازقی، محمود شارع پور، فاطمه آخوند زاده (1400) سرمایه فرهنگی و بازتولید شکاف هوشمند تحقیقات فرهنگی ایران: 4; 97-126
7
وحید دستیار، نادر رازقی، مهدی فقیه عبداللهی (1399) نقش رسانه های اجتماعی در ارتباطات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران و تأثیر آن بر تولیدات علمی آنان کتابداری و اطلاع رسانی: 92; 175-196
8
مریم شعبانی، نادر رازقی (1399) شهروندی علمی: فهم و درگیری عمومی از علم و فناوری در بین شهروندان تهرانی سیاست علم و فناوری: 46; 41-53
9
نادر رازقی، ابراهیم صالحی عمران، مبینا کاظمی (1399) تاثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تحصیلی دانشگاه مازندران مطالعات برنامه ریزی آموزشی: 9; 282-298
10
نادر رازقی، مسعود پور حسین، انسیه بابایی، سهیلا انتظاری (1399) بررسی رابطهٔ رضایت جنسی با تعارضات زناشویی زنان مطالعات ناتوانی: 10; 60-65
11
12
ایوب رمضانی، مهرداد مدهوشی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، نادر رازقی (1398) ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه مازندران مدیریت بهره وری: دوره 13، 3(50); 89-117
13
Nader Razeghi (2019) Factors Influencing Research Activities of Postgraduate Students in the University of Mazandaran, Iran asian journal of university education: 15; 59-76
14
مریم قائدی، مهرداد مدهوشی، نادر رازقی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1397) علل و زمینه های فساد دانشگاهی و پیامدهای ناشی از آن پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی: 1; 113-135
15
mahmood yahyazadehfar, Nader Razeghi, Azam Sazvar (2018) The Public Policy Transfer Model in Scientific Ethics,An Application of Grounded Theory Journal of Information Ethics: 27; 74094
16
مریم قائدی، مهرداد مدهوشی، نادر رازقی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1397) تحلیل سیاست های مورد تأکید اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی سیاست علم و فناوری: 3; 1-17
17
نادر رازقی، فردوس حاتمی طاهر، نریمان محمدی (1397) مجازی شدن کنش های نسلی: مطالعه ی فرآیند برساخت معناهای نسلی در شبکه های اجتماعی مجازی راهبرد اجتماعی فرهنگی: 27; 227-259
18
19
نادر رازقی، علی اصغر فیروزجائیان، هادی قاسم زاده (1396) بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی معتادان گمنام و تداوم ترک اعتیاد(مطالعۀ موردی: معتادان شرکت کننده در انجمن های NA استان مازندران) مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: 4; 593-571
20
نادر رازقی، مهدی علیزاده (1396) اینترنت و جامعه پذیری مجازی نوجوانان مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع متوسّطه ی دوم شهر ساری مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: جلد 5 شماره 4; 41-9
21
حیدر جانعلی زاده چوب بستی، نادر رازقی، معصومه کسائیان (1396) چرایی اجتماعی پدیده پنهان سازی هویت ایثارگری در میان دانشجویان شاهد مراکز آموزش عالی شهر بابلسر جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 9; 9-41
22
نادر رازقی، محمود شارع پور، مهدی علیزاده (1396) تحلیل کیفی انگیزه های عضویت در شبکه اجتماعی فیس بوک مطالعات فرهنگی و ارتباطات: 47; 11-42
23
24
نادر رازقی، کاظم عباس نژاد عربی (1396) پلیس آینده و شبکه ‏های اجتماعی مجازی: فرصت‏ها و چالش‏ها مطالعات راهبردی ناجا: 3; 91-112
25
نادر رازقی، مهدی علیزاده، سمیه محمدی سنگ چشمه (1396) بررسی جامعه شناختی نگرش جوانان نسبت به ازدواج در فضای مجازی جامعه شناسی کاربردی: 1; 57-86
26
نادر رازقی، مریم قائدی (1395) تبیین عوامل موثر بر تولید علمی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) پژوهشنامه مدیریت اجرایی: 16; 63-86
27
نادر رازقی، محمود شارع پور، حسن ابراهیمی گتابی (1395) بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان روابط همسایگی پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: 17; 49-77
28
نادر رازقی، علی اصغر فیروزجائیان، پرویز شریفی مقدم، بهزاد هاشمیان (1395) گردشگری جنگ: تحلیل کیفی سفر راهیان نور به مناطق عملیاتی برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 17; 97-114
29
30
علی اصغر فیروزجائیان، نادر رازقی، زهرا رضایی (1394) تحلیل جامعه شناختی تأثیر بی نظمی در خانواده بر خشونت خانگی زنان علیه مردان مسائل اجتماعی ایران: 6; 105-123
31
نادر رازقی، اصلی اسلامی (1394) مطالعه کیفی علتهای تعارض در خانواده فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده-دانشگاه امام حسین (ع): سال دهم شماره 32; 53-72
32
نادر رازقی، نازنین فرزام (1394) تحلیل کیفی سبک پوشش غربی جوانان فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی: 3; صفحه 75-102
33
نادر رازقی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، مهدی علیزاده (1394) سنجش سهم علمی زنان دانشگاهی رشته علوم اجتماعی (با تاکید بر عضویت در گروه های علمی و نشریات علمی -پژوهشی ) زن در توسعه و سیاست: 1; 93-112
34
لادن رهبری، نادر رازقی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1394) فمینیسم و چالش های تاریخی در جریان های فکری انسان شناختی پژوهش های انسان شناسی ایران: 9; 125-145
35
نادر رازقی، محمد امین علیزاده (1394) تحلیل کیفی موسیقی مردم‏پسند و برساخت سرمایة اجتماعی جامعه شناسی هنر و ادبیات: 1; 119-140
36
نادر رازقی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، محمد رضا سلیمانی بشلی (1394) اجتماعات علمی در آموزش و پرورش: بررسی جایگاه گروه های آموزشی و انجمن های علمی نزد معلمان آموزش و پرورش شهر ساری مطالعات برنامه ریزی آموزشی: دوره 4، شماره 7; 11-30
37
محمد اسماعیل ریاحی، نادر رازقی، سمانه اسکندری (1393) بررسی تطبیقی تاثیر الگوهای مصرف تلویزیون داخلی و ماهواره ای بر میزان اعتماد اجتماعی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: 2(4); 27-50
مقاله ارائه‌شده
1
نادر رازقی (1398) فرسایش سرمایه اجتماعی از منظر امام علی (ع) همایش سرمایه اجتماعی بر پایه آموزهای اسلامی، ایران¡ قزوین
2
نادر رازقی (1398) اینترنت و انتقال فرهنگ بومی اولین همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران، ایران¡ بابلسر
3
نادر رازقی (1398) افول سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره) همایش ملی امام خمینی و تمدن نوین اسلامی ایرانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی، ایران¡ بابلسر
4
محمد اسماعیل ریاحی، نادر رازقی، طاهره رحمانی نژاد (1397) مطالعه کیفی تجربه ی مزاحمت های خیابانی زنان و دختران جوان در فضاهای عمومی شهر سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، ایران¡ تهران
5
نادر رازقی (1396) علم و رابطه آن با جنگ و صلح همایش ملی صلح و تنوع فرهنگی، ایران¡ تهران
6
نادر رازقی، هادی عباسی کلان، محبوبه محجوبی دریاکناری (1396) خانه های دوم: تحلیل کیفی شکل گیری و کارکرد خانه های دوم در شهر بابلسر دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران¡ بابلسر
7
نادر رازقی (1396) شبکه های اجتماعی مجازی و چالشهای پیش روی نظام خانواده همایش ملی آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده، ایران¡ ساری
8
نادر رازقی (1395) راهکارهای مقابله با اعتیاد: نقش سرمایه اجتماعی در تداوم ترک اعتیاد معتادان گمنام دومین همایش راهکارهای مقابله با اعتیاد در میان دختران و پسران، ایران¡ بابلسر
9
نادر رازقی (1395) راهکارهای مقابله با اعتیاد دومین همایش راهکارهای مقابله با اعتیاد در میان دختران و پسران، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
محمدجواد محمدی پارسا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، نادر رازقی (1400) دانشگاه، دینداری و معنویّت مدرن: مطالعه ای جامعه شناختی
3
سارا خزائی، محمد اسماعیل ریاحی، نادر رازقی، امید قادرزاده (1399) مطالعه ترکیبی نقش مصرف اینترنت در شکل گیری هویت بدنی دختران نوجوان
4
5
حسین میرزایی، نادر رازقی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1399) بازنمایی اجتماعی علم در مطبوعات عصر قاجار
6
7
8
9
صغری دلاویز، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، نادر رازقی (1396) بررسی جایگاه فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی
10
11
آسیه آقایی، نادر رازقی، علی اصغر فیروزجائیان (1395) بررسی جامعه شناختی خشونت در فضای مجازی در بین دانشجویان دانشگاه گیلان
کتاب
1
سید قاسم حسنی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، ابراهیم صالحی عمران، علیرضا حسن زاده، محمود شارع پور، جبار رحمانی، نادر رازقی (1396) دانشگاه در بستر محلی شابک:978-600-8905-15-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
نادر رازقی (1396) نقش علمی دانشگاه در توسعه استان دانشگاه مازندران