26 خرداد 1398
نادر رازقي

نادر رازقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: آدرس مکاتبه: بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، کد پستی : 13534 - 47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302657
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی جامعه شناسی ، دانشگاه منچستر ، انگلستان (1381 - 1385)
  • فوق لیسانس جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1372 - 1375)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • جامعه شناسی علم و تکنولوژی
  • جامعه شناسی فضای مجازی و اینترنت
  • سرمایه اجتماعی/ اعتماد اجتماعی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مریم قائدی، مهرداد مدهوشی، نادر رازقی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1397) علل و زمینه های فساد دانشگاهی و پیامدهای ناشی از آن پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی: 1; 113-135
2
mahmood yahyazadehfar, Nader Razeghi, Azam Sazvar (2018) The Public Policy Transfer Model in Scientific Ethics,An Application of Grounded Theory Journal of Information Ethics: 27; 74094
3
مریم قائدی، مهرداد مدهوشی، نادر رازقی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1397) تحلیل سیاست های مورد تأکید اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی سیاست علم و فناوری: 3; 1-17
4
نادر رازقی، فردوس حاتمی طاهر، نریمان محمدی (1397) مجازی شدن کنش های نسلی: مطالعه ی فرآیند برساخت معناهای نسلی در شبکه های اجتماعی مجازی راهبرد اجتماعی فرهنگی: 27; 227-259
5
6
نادر رازقی، علی اصغر فیروزجائیان، هادی قاسم زاده (1396) بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی معتادان گمنام و تداوم ترک اعتیاد(مطالعۀ موردی: معتادان شرکت کننده در انجمن های NA استان مازندران) مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: 4; 593-571
7
نادر رازقی، مهدی علیزاده (1396) اینترنت و جامعه پذیری مجازی نوجوانان مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع متوسّطه ی دوم شهر ساری مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی: جلد 5 شماره 4; 41-9
8
حیدر جانعلی زاده چوب بستی، نادر رازقی، معصومه کسائیان (1396) چرایی اجتماعی پدیده پنهان سازی هویت ایثارگری در میان دانشجویان شاهد مراکز آموزش عالی شهر بابلسر جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 9; 9-41
9
نادر رازقی، محمود شارع پور، مهدی علیزاده (1396) تحلیل کیفی انگیزه های عضویت در شبکه اجتماعی فیس بوک مطالعات فرهنگی و ارتباطات: 47; 11-42
10
11
نادر رازقی، مهدی علیزاده، سمیه محمدی سنگ چشمه (1396) بررسی جامعه شناختی نگرش جوانان نسبت به ازدواج در فضای مجازی جامعه شناسی کاربردی: 1; 57-86
12
نادر رازقی، مریم قائدی (1395) تبیین عوامل موثر بر تولید علمی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) پژوهشنامه مدیریت اجرایی: 16; 63-86
13
نادر رازقی، محمود شارع پور، حسن ابراهیمی گتابی (1395) بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان روابط همسایگی مجله پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی: 17; 49-77
14
نادر رازقی، علی اصغر فیروزجائیان، پرویز شریفی مقدم، بهزاد هاشمیان (1395) گردشگری جنگ: تحلیل کیفی سفر راهیان نور به مناطق عملیاتی برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 17; 97-114
15
16
علی اصغر فیروزجائیان، نادر رازقی، زهرا رضایی (1394) تحلیل جامعه شناختی تأثیر بی نظمی در خانواده بر خشونت خانگی زنان علیه مردان مسائل اجتماعی ایران: 6; 105-123
17
نادر رازقی، اصلی اسلامی (1394) مطالعه کیفی علتهای تعارض در خانواده فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده-دانشگاه امام حسین (ع): سال دهم شماره 32; 53-72
18
نادر رازقی، نازنین فرزام (1394) تحلیل کیفی سبک پوشش غربی جوانان فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی: 3; صفحه 75-102
19
نادر رازقی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، مهدی علیزاده (1394) سنجش سهم علمی زنان دانشگاهی رشته علوم اجتماعی (با تاکید بر عضویت در گروه های علمی و نشریات علمی -پژوهشی ) زن در توسعه و سیاست: 1; 93-112
20
نادر رازقی، محمد امین علیزاده (1394) تحلیل کیفی موسیقی مردم‏پسند و برساخت سرمایة اجتماعی جامعه شناسی هنر و ادبیات: 1; 119-140
21
نادر رازقی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، محمد رضا سلیمانی بشلی (1394) اجتماعات علمی در آموزش و پرورش: بررسی جایگاه گروه های آموزشی و انجمن های علمی نزد معلمان آموزش و پرورش شهر ساری مطالعات برنامه ریزی آموزشی: دوره 4، شماره 7; 11-30
مقاله ارائه‌شده
1
نادر رازقی، هادی عباسی کلان، محبوبه محجوبی دریاکناری (1396) خانه های دوم: تحلیل کیفی شکل گیری و کارکرد خانه های دوم در شهر بابلسر دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران، بابلسر
2
نادر رازقی (1396) شبکه های اجتماعی مجازی و چالشهای پیش روی نظام خانواده همایش ملی آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده، ایران، ساری
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
نادر رازقی (1396) نقش علمی دانشگاه در توسعه استان دانشگاه مازندران