29 اسفند 1401
محمد رادمرد

محمد رادمرد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم سیاسی ( گرایش مسائل ایران)
تلفن: 011-35302124
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم سیاسی (مسائل ایران) ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1391 - 1396)
    عنوان رساله: مشکل سیاستگذاری توسعه در ایران 1384-1368 (رابطه نظریه و عمل)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • توسعه و نوسازی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، روشنفکران در ایران معاصر، نظریه های انقلاب اسلامی ایران
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمد رادمرد، عادل فاریابی، علی آذری مقدم (1400) تاثیر ویژه پروری در فروپاشی و زوال سیاسی حکومت پهلوی پژوهش های راهبردی سیاست: 39; 9-37
2
3
جواد حق گو، محمد رادمرد، حسین مولایی (1400) کاربست مفهوم سلطانیسم در تبیین شکست نظامی ایران در شهریور 1320 مطالعات تاریخی جنگ: 1; 23-45
4
محمد رادمرد، علی آذری مقدم، عادل فاریابی (1400) اندک سالاری و شکست برنامه های توسعه اقتصادی در ایران دهه 1350 راهبرد سیاسی: 1; 257-277
5
6
جواد حق گو، جعفر عظیم زاده، محمد رادمرد (1399) بازدارندگی شبکه ای و بایسته های سیاست خارجی ج.ا.ایران در گام دوم انقلاب اسلامی پژوهش های انقلاب اسلامی: 35; 142-160
7
8
محمد رادمرد (1399) موضع پهلوی دوم در قبال اپوزیسیون مذهبی در وضعیت انقلابی پژوهش های انقلاب اسلامی: 33; 7-25
9
محمد رادمرد، جواد حق گو (1399) بسترهای فروپاشی گفتمان کهن سلطنت (مطالعه موردی ناکارآمدی دو وقته عدالت و آزادی) پژوهش های راهبردی سیاست: 32; 187-216
مقاله ارائه‌شده
1
محمد رادمرد (1399) توازن دوگانه: جایگاه جامعه مدنی و بخش خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی سومین همایش ملی چالشهای اقتصاد کلان ایران، ایران¡ گنبد کاووس
2
محمد رادمرد (1399) تاثیر فساد اقتصادی در آرمان زدایی از انقلاب اسلامی کنفرانس ملی مؤلفه های تمدن ساز در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران¡ مشهد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
محمد رادمرد، زهرا سعیدی (1401) در کشاکش اشغال و بحران شابک:978-622-6681-55-1
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
محمد رادمرد (1401) 13 آبان؛ اولین رویارویی با ایالات متحده دانشگاه مازندران
2
محمد رادمرد (1398) رویکردهای پژوهشی درباره نقش انگلستان در کودتای سوم اسفند 1299 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران