06 فروردین 1402
محمد صفري

محمد صفری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 011-35302501
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

علایق پژوهشی

  • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
  • روش شناسی پژوهش در مدیریت
  • مدیریت ارزش مشتری (CVM)
  • مدیریت و ارزیابی منابع انسانی
  • تحلیل آماری در مدیریت
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammad Safari, Zahra Kazemi Saraskanrood (2023) Drivers of the Target Financial Leverage and Speed of Adjustment in Small and Medium-Sized Companies at Different Stages of Life Cycle European Journal of Studies in Management and Business: 25; 16-31
2
Shahrokh Beigi, Esmail Malekakhlagh, Rasoul Nosratpanah, Mohammad Safari (2023) A framework of firm performance under the influence of Knowledge Management and Dynamic Capabilities: examining the Mediating role of Sustainable Competitive Advantage Iranian Journal of Management Studies: 16 (1); 205-227
3
زهرا صفری، سید مهدی الوانی، حسن زارعی متین، محمد صفری (1401) مدل سازی هم پیوندی شغلی کارکنان دانشی؛ مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان پژوهش های مدیریت منابع انسانی: 14 (2); 11-53
4
Mohammad Safari, Milad Karimi (2022) Characterizing and Modeling the Role of Servant Leadership Style on the Customer Lifetime Value management and business research quarterly: 21; 1-23
5
Esmail Malekakhlagh, Mohammad Safari, Mohammad Reza Rokhideh, Shahrokh Beigi (2022) Scenario Planning and Strategic Innovation: The mediating effects of Strategic Thinking and Strategic Flexibility Journal of International Marketing Modeling: 3 (1); 1-13
6
Shahrokh Beigi, Mohammad Dostar, Mohammad Safari, Yaghoub Rashnavadi (2021) Performance Gap Analysis Under the Influence of Management Innovation and Business Model Innovation management and business research quarterly: 20; 19-35
7
morteza movaghar, Mahyar Barari, Mohammad Safari (2021) Knowledge-Oriented Leadership and Sales Performance: The Mediating Effects of Market Orientation, Innovative Organizational Culture, and Innovation Implementation Journal of International Marketing Modeling: 2(2); 115-126
8
Shahrokh Beigi, Yaghoub Rashnavadi, Mohammad Safari, Mohammad Reza Rokhideh, Nasim Mostafeizi (2021) Investigating the Impact of International Entrepreneurial Orientation on the International Performance of Small and Medium Enterprises Journal of International Marketing Modeling: 2(1); 69-81
9
شکوفه رحیمی، آرین قلی پور، محمد صفری (1400) شناسایی الگویی برای ارزیابی مدیریت منابع انسانی بر اساس استاندارد 34000 در کسب و کارهای نوپا مدیریت منابع انسانی پایدار: 3(4); 39-60
10
Mohammad Safari (2019) ...A CONCEPTUAL MODEL TO EXPLAIN KEY FACTORS AFFECTING ISLAMIC BANKING ACCEPTANCE AMONG BANKS AND FINANCIAL SERVICES’ CUSTOMERS South Asian Journal Of Marketing And Management Research: 9(7); 13-29
11
حسین نوروزی، محمد صفری، شاهرخ بیگی، محمدرضا رخیده (1398) فروش آنلاین کالاهای لوکس: بررسی اثرات دسترسی آنلاین و نمایش قیمت (مورد مطالعه مشتریان شرکت نوین چرم) فصلنامه مدیریت کسب و کار: 11; 169-191
مقاله ارائه‌شده
1
فاطمه غضنفری فرد، محمد صفری (1400) شناسایی عوامل موثر بر رفتار مشتری در فروش آنلاین هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی، ایران¡ ساری
2
محمد صفری، احمد راضی جلالی (1398) Towards identifying and examining a framework to investigate the impact of corporate social responsibility on the intellectual capital: exploring the evidence and contribution to the practice دومین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، ایران¡ تهران
3
محمد صفری، الهام کاظمی (1398) شناسایی و مدل یابی عوامل حیاتی موفقیت موثر بر ارزیابی عملکرد سازمان های دانش بنیان: بررسی شواهد و توسعه راهکارها دومین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، ایران¡ تهران
4
محمد صفری، علی قویدل (1397) شناسایی و تبیین نقش فناوری اطلاعات در عملکرد کارکنان در نظام آموزش عالی اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، ایران¡ تهران
5
محمد صفری، مهسا محمدرضایی (1397) مدل یابی نقش مدیریت دانش مشتری در ارتقای ارزش طولعمر مشتریان اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

بیشتر