1403/04/30
محسن عباس زاده مرزبالی

محسن عباس زاده مرزبالی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران
تلفن: 011-35302124

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم سیاسی (اندیشه سیاسی) ، دانشگاه تهران ، ایران (1388 - 1393)
    عنوان رساله: عقل، اسطوره، و امر سیاسی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مقاله ارائه شده
نظریه و عمل مائوئیستی در شورش مسلحانه اتحادیه کمونیستهای ایران ابوالفضل درویش نیا، نجمه نوروزیان، محسن عباس زاده مرزبالی (1402)
کتاب
برگزاری همایش
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
طرح اندیشه تمدن ساز: انسان 250 ساله محسن عباس زاده مرزبالی (1402)
آشنایی با سامانه ژیرو محسن عباس زاده مرزبالی (1402)
اخلاق در فرایند آموزش و پژوهش محسن عباس زاده مرزبالی (1401)
تمدن نوین اسلامی محسن عباس زاده مرزبالی (1401)
طرح ضیافت اندیشه استادان محسن عباس زاده مرزبالی (1401)
دین در دنیای مدرن محسن عباس زاده مرزبالی (1401)
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن محسن عباس زاده مرزبالی (1401)
کرسی نظریه‌پردازی
نقش اندیشمندان اسلامی نوگرا در جنگ نرم ایالات‌متحده آمریکا با تأکید بر طارق رمضان مرتضی علویان، محمد رادمرد، محمد باقر ترنکچیان، محسن عباس زاده مرزبالی، رحمت عباس تبار مقری (1402)
انقلاب یا اصلاح: دوگانه روشنفکری عصر پیشامشروطه محمد رادمرد، مختار صالحی، محسن عباس زاده مرزبالی، محمد تقی قزلسفلی (1402)
انقلاب یا اصلاح؛ دوگانه پیش روی روشنفکران عصرپیشامشروطه محمد رادمرد، مختار صالحی، محمد تقی قزلسفلی، محسن عباس زاده مرزبالی (1402)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
بحران بازنمایی و ظهور جنبشهای اجتماعی در غرب: مقایسه جنبشهای اجتماعی جدید و پوپولیستی سلامه قلی پور خطیر، محمد تقی قزلسفلی، محسن عباس زاده مرزبالی (1402)
جایگاه مردم در حکومت اسلامی بر طبق ایده دولت اسلامیِ مدنی فائزه نجم، مرتضی علویان، محسن عباس زاده مرزبالی (1402)
ناسیونالیسم قومی و توسعه‌طلبی ارضی در ایدئولوژی پان‌ترکیسم کوثر طالشی کلتی، محمد رادمرد، محسن عباس زاده مرزبالی (1402)
جایگاه عربستان در سیاست خاورمیانه ای چین (2013 تا 2021) محمد احمدی، محسن عباس زاده مرزبالی، رضا اختیاری امیری (1401)
مدل مفهومی اسلام سیاسی در تعامل و تقابل با مدرنیته در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای عباداله اختری، محسن عباس زاده مرزبالی، رحمت عباس تبار مقری (1401)
زمینه های تعدیل خشونت در اسلام گرایی طالبان مرجان اصانلو، محسن عباس زاده مرزبالی، حسین رفیع (1401)
لئو اشتراوس و نقد لیبرال دموکراسی معاصر علی رزاق دلارستاق، محسن عباس زاده مرزبالی، محمد تقی قزلسفلی (1400)
جذب گرنت
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی

علایق پژوهشی

  • اندیشه سیاسی تطبیقی
  • مطالعات دموکراسی و اقتدارگرایی
  • نظریه های جنبش اجتماعی
  • جریان های سیاسی - مذهبی در ایران و خاورمیانه
بیشتر