1403/03/31
امین قادی

امین قادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135305181

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک اتمی و ملکولی (1387 - 1390)
    عنوان رساله:
بیشتر

دروس

کارشناسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Optimization of electron bunch injection in dielectric laser acceleration Samaneh Mehrbani, Saeed Mirzanejhad, Amin Ghadi (2018)
All-optical flip-flop by nonlinear coupling of microring and waveguide Alireza Bahrampour, Amin Ghadi, Reza Farrahi Moghadam, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2008)
مقاله ارائه شده
طراحی نانو فیلتر پلاسمونی با استفاده از یک موجبر شیاردار و چهار کاواک جفت شده محمد یوسف قره داشلی، امین قادی، سعید میرزانژاد (1399)
شتاب لیزر دی الکتریک (DLA) در توری با دوره تناوب ناهمگن سمانه مهربانی، سعید میرزانژاد، امین قادی (1398)
مقاله ارائه شده به کنفرانس لیزر و کاربردهای آن امین قادی، سپیده سهراب فر (1395)
بررسی عددی تمرکز باریکه الکترونی توسط الکترودها در چشمه کاتد حفره دار آزاده شریف زاده، سعید میرزانژاد، امین قادی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395)
جایگزیدگی اندرسون نور با اثر جذب دوفوتونی و کر در موجبرهای آرایه ای امین قادی، سودابه نوری جویباری، محمدرضا پنجه پور (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی حسگر توزیعی فیبر نوری برای اندازه گیری دما در صنعت برق سودابه نوری جویباری، امین قادی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1397)
فعالیت های علمی اجرایی
راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی فوتنیک امین قادی، سودابه نوری جویباری (1397)
پایان نامه
طراحی و ساخت کرنش‌سنج فیبر نوری امیرمحمد میرزائی، امین قادی، فرشاد صحبت زاده لنبر، سودابه نوری جویباری (1401)
بررسی و مشخصه یابی پلاسمای اتمسفری برای کاربرد در درماتولوژی فهیم شافعی، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر، امین قادی (1397)
بررسی اثر پلاسمای غیر حرارتی در پاستوریزاسیون و خواص آبمیوه صدیقه شهبازی، اباصلت حسین زاده کلاگر، فرشاد صحبت زاده لنبر، امین قادی (1396)
طراحی کلیدهای سالیتونی نوری با استفاده از اثرات اپتیکی غیرخطی سپیده سهراب فر، سودابه نوری جویباری، امین قادی (1395)