16 خرداد 1402
امين قادي

امین قادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: http://rms.umz.ac.ir/~aghadi/
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک اتمی و ملکولی (1387 - 1390)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Amin Ghadi, Forouzan Habibi, Saeed Mirzanejhad (2023) Linear and nonlinear optical properties surface plasmon polariton localization in plasmonic crystal metallic nanowires Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics: 463; 128665
2
Amin Ghadi, Benyamin Darzi (2023) All-optical nano logical gates AND, NOR, OR, and NOT based on plasmonic waveguides with Kerr nonlinear cavity OPTICS AND LASER TECHNOLOGY: 157; 1-10
3
4
5
6
فروزان حبیبی، امین قادی، سعید میرزانژاد (1399) جفت‎شدگی غیرخطی دو نانوسیم پلاسمونیکی جفت شده با حضور اثر کر و جذب دوفوتونی در مد های TM00 و TM10 پژوهش فیزیک ایران: 20; 627-635
7
Amin Ghadi (2020) Phase sensitive, all-optical and self-integrated multi-logic AND, OR, XOR, and NOT gates Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics: 22; 126432
8
Mahboubeh Ghalandari, Amin Ghadi, Mehdi Solaimani, Saeed Mirzanejhad (2019) Saturation and Refractive Index Geometry Effects on Localization of a Spatial Soliton in a Waveguide with Parabolic Rectangular Index Profile JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS: 48; 5797–5805
9
Saeed Mirzanejhad, Amin Ghadi, Mohammad-Esmaeil Daraei (2019) Numerical study of nanoscale biosensor based on surface plasmon polariton propagation in Mach-Zehnder interferometer structure Physica B: Condensed Matter: 557; 141-146
10
Samaneh Mehrbani, Saeed Mirzanejhad, Amin Ghadi (2018) Optimization of electron bunch injection in dielectric laser acceleration OPTIK: 169; 27-32
11
Amin Ghadi, Sepideh Sohrabfar (2018) All-Optical Multiple Logic Gates Based on Spatial Optical Soliton Interactions IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS: 30; 569 - 572
12
Amin Ghadi, Soodabeh Nouri Jouybari, Mohammad-Reza Panjehpour (2017) Diffraction engineering Anderson localization of light in nonlinear aveguide array with Kerr and two photon absorption effects JOURNAL OF MODERN OPTICS: 64; 1247-1256
13
Soodabeh Nouri Jouybari, Amin Ghadi (2017) Four coupled parity-time symmetric micro-rings for single-mode laser operation JOURNAL OF MODERN OPTICS: 64; 691-697
14
Amin Ghadi, Saeed Mirzanejhad (2016) All-Optical Reconfigurable-Tunable 1×N Power Splitter Using Soliton Breakup international journal of optics and photonics: 10; 19-29
15
Amin Ghadi, Saeed Mirzanejhad (2015) Two-photon absorption effect on semiconductor microring resonators OPTIK: 126; 1645–1649
16
Amin Ghadi, Saeed Mirzanejhad (2014) Resonance shift induced by free carriers of a silicon resonator of quadrangular shape JOURNAL OF MODERN OPTICS: 61; 344-350
مقاله ارائه‌شده
1
حمید عباسی، امین قادی، آرزو رشیدی (1400) طراحی حسگرهای ضریب شکست بر اساس سیستم تشدید کننده همراه با دو موجبر پلاسمونیک و دو کاواک متصل به هم کنفرانس فیزیک ایران 1400، ایران¡ اصفهان
2
بنیامین درزی، امین قادی، آرزو رشیدی (1400) طراحی ساختارهای چندلایه ای جاذب برای سلول های خورشیدی لایه نازک در کل طیف خورشید کنفرانس فیزیک ایران 1400، ایران¡ اصفهان
3
حمید عباسی، امین قادی، آرزو رشیدی (1400) حسگر ضریب شکست پلاسمونیک بر اساس سیستم تشدید کننده همراه با دو موجبر پلاسمونیک، دو رینگ متصل به هم و سه کاواک هشتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ بابلسر
4
حمید عباسی، امین قادی، آرزو رشیدی (1400) ساخت حسگرهای پلاسمونیک مبتنی بر موجبرهای پلاسمونیک، دو کاواک و دو رینگ چسبیده به هم و با استفاده سنجش ضریب شکست هشتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ بابلسر
5
وحید نجاری، سعید میرزانژاد، امین قادی (1400) سنسور ضریب شکست پلاسمونیک شامل موجبر و چهار دندانه بر پایه تشدیدهای فانو هشتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ بابلسر
6
سیده زهرا اکبرزاده، امین قادی، سعید میرزانژاد (1399) مطالعه و بررسی ضخامت، ثابت دی‎الکتریک، تعداد تناوب، بر سیستم های چند لایه ای بدون انعکاس بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ زاهدان
7
محمد یوسف قره داشلی، امین قادی، سعید میرزانژاد (1399) طراحی نانو فیلتر پلاسمونی با استفاده از یک موجبر شیاردار و چهار کاواک جفت شده بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ زاهدان
8
محمد یوسف قره داشلی، امین قادی، سعید میرزانژاد (1399) مطالعه و طراحی نانو سوئیچ‎های تمام نوری 2×2 بر پایه موجبرهای نانو پلاسمونیکی فلز- دی‎الکتریک- فلز کنفرانس فیزیک ایران 1399، ایران¡ کرمانشاه
9
خدیجه میربخشی، امین قادی (1399) تنظیم پذیری طول موج های تشدید و برانگیختگی مدها در تشدیدگرهای حلقوی پلاسمونی با چند شکاف متقارن کنفرانس فیزیک ایران 1399، ایران¡ کرمانشاه
10
فروزان حبیبی، امین قادی (1398) جفت‎شدگی غیرخطی دو نانوسیم پلاسمونیکی جفت شده با حضور اثر کر و جذب دوفوتونی بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 2-1 بهمن 1398، ایران¡ تهران
11
فروزان حبیبی، امین قادی (1398) بررسی درجه اختلال در جایگزیدگی اندرسون در موجبرهای آرایه ای غیرخطی با حضور اثر جذب دوفوتونی کنفرانس فیزیک ایران 98، ایران¡ تبریز
12
سمانه مهربانی، سعید میرزانژاد، امین قادی (1398) شتاب لیزر دی الکتریک (DLA) در توری با دوره تناوب ناهمگن هفمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ شاهرود
13
سید رضا نبوی، سید سعید ابراهیم رادیان، امین قادی (1397) بررسی عملکرد راکتور فیبر نوری پوشیده شده با تیتانیوم دیاکسید و متصل شده به LED عنوان منبع نور در تخریب نوری برخی آلایندههای رنگی از آب اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران، ایران¡ زنجان
14
سیده فاطمه سیدی، سعید میرزانژاد، امین قادی (1397) تحلیل اپتیکی جذب پرتو لیزر پرتوان از سطح پلاسما با ساختار میکرومتری مثلثی ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ قزوین
15
محبوبه قلندری، مهدی سلیمانی، امین قادی (1397) بررسی جایگزیدگی سالیتون در موجبرهایی با نمایهی ضریب شکست شلجمی-مستطیلی هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ شاهرود
16
امین قادی، سپیده سهراب فر (1395) مقاله ارائه شده به کنفرانس لیزر و کاربردهای آن چهارمین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن، ایران¡ تهران
17
آزاده شریف زاده، سعید میرزانژاد، امین قادی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395) بررسی عددی تمرکز باریکه الکترونی توسط الکترودها در چشمه کاتد حفره دار بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ تهران
18
امین قادی، سپیده سهراب فر (1395) شبیه سازی سوئیچهای سالیتونی تمام نوری به روش تبدیل سریع فوریه چهارمین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن، ایران¡ تهران
19
امین قادی، سودابه نوری جویباری، محمدرضا پنجه پور (1395) جایگزیدگی اندرسون نور با اثر جذب دوفوتونی و کر در موجبرهای آرایه ای کنفرانس فیزیک ایران، ایران¡ شیراز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سودابه نوری جویباری، فرشاد صحبت زاده لنبر، امین قادی (1397) طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی حسگر توزیعی فیبر نوری برای اندازه گیری دما در صنعت برق پژوهشگاه نیرو
2
سودابه نوری جویباری، فرشاد صحبت زاده لنبر، امین قادی (1396) پیشنهاد تفضیلی- طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی حسگر توزیعی فیبر نوری برای اندازه گیری دما پژوهشگاه نیرو
پایان‌نامه
1
فهیم شافعی، امین قادی، فرشاد صحبت زاده لنبر، سعید میرزانژاد (1397) بررسی و مشخصه یابی پلاسمای اتمسفری برای کاربرد در درماتولوژی
2
صدیقه شهبازی، امین قادی، فرشاد صحبت زاده لنبر، اباصلت حسین زاده کلاگر (1396) بررسی اثر پلاسمای غیر حرارتی در پاستوریزاسیون و خواص آبمیوه
3
سپیده سهراب فر، امین قادی، سودابه نوری جویباری (1395) طراحی کلیدهای سالیتونی نوری با استفاده از اثرات اپتیکی غیرخطی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!