04 مهر 1397
امين قادي

امین قادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک اتمی و ملکولی (1387 - 1390)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Amin Ghadi, Soodabeh Nouri Jouybari, Mohammad-Reza Panjehpour (2017) Diffraction engineering Anderson localization of light in nonlinear aveguide array with Kerr and two photon absorption effects JOURNAL OF MODERN OPTICS: 64; 1247-1256
2
Soodabeh Nouri Jouybari, Amin Ghadi (2017) Four coupled parity-time symmetric micro-rings for single-mode laser operation JOURNAL OF MODERN OPTICS: 64; 691-697
3
Amin Ghadi, Saeed Mirzanejhad (2016) All-Optical Reconfigurable-Tunable 1×N Power Splitter Using Soliton Breakup international journal of optics and photonics: 10; 19-29
4
Amin Ghadi, Saeed Mirzanejhad (2015) Two-photon absorption effect on semiconductor microring resonators OPTIK: 126; 1645–1649
5
Amin Ghadi, Saeed Mirzanejhad (2014) Resonance shift induced by free carriers of a silicon resonator of quadrangular shape JOURNAL OF MODERN OPTICS: 61; 344-350
مقاله ارائه‌شده
1
آزاده شریف زاده، سعید میرزانژاد، امین قادی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395) بررسی عددی تمرکز باریکه الکترونی توسط الکترودها در چشمه کاتد حفره دار بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، تهران
2
امین قادی، سپیده سهراب فر (1395) شبیه سازی سوئیچهای سالیتونی تمام نوری به روش تبدیل سریع فوریه چهارمین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن، ایران، تهران
3
امین قادی، سودابه نوری جویباری، محمدرضا پنجه پور (1395) جایگزیدگی اندرسون نور با اثر جذب دوفوتونی و کر در موجبرهای آرایه ای کنفرانس فیزیک ایران، ایران، شیراز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!