1403/03/25
امین قادی

امین قادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135305181

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی درجه اختلال در جایگزیدگی اندرسون در موجبرهای آرایه ای غیرخطی با حضور اثر جذب دوفوتونی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آرایه موجبر غیرخطی، اختلال، جایگزیدگی اندرسون
سال 1398
پژوهشگران فروزان حبیبی ، امین قادی

چکیده

موجبر آرایه ای یکی از ادوات فوتونیکی است که از تعداد زیادی موجبر تشکیل شده است و به صورت یک آرایه موازی در کنار هم قرار گرفته اند. با تزریق نور به موجبر اولیه نور به وسیله پدیده تونل زنی به سایر موجبرها انتقال می یابد پیش از این اختلالاتی را با عنوان اختلال قطری (تغییر در اندازه موجبر) و غیرقطری (تغییر در فاصله موجبرها) بررسی کردیم. در این مقاله تاثیر میزان اختلال در جایگزیدگی نور در موجبرهای آرایه‎ای در حضور اثر کر و جذب دوفوتونی در موجبری با 49 آرایه می-پردازیم. به این منظور ما برای مطالعه بر روی انتشار نور در این ابزار فوتونیکی از حل معادله شرودینگر NLSE استفاده می کنیم. سپس نتایج را برای حالاتی که دامنه A و ضریب جذب دو فوتونی به کر K تغییر می‎کند، با قبل مقایسه می‎کنیم. مقادیر پهنای موثر Weff و اتلاف γ طلاعات مهمی در مورد انتشار سالیتون در این موجبرها در اختیار ما قرار می دهند که به درک بهتر این موضوع کمک می کند. نتایج نشان می‎دهند با بزرگ شدن مرتبه اختلال در حضور اثر کر و جذب دوفوتونی جایگزیدگی نور افزایش می‎یابد و پهنای موج در خروجی موجبر آرایه‎ای کمتر می‎شود