07 خرداد 1402
امين قادي

امین قادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: http://rms.umz.ac.ir/~aghadi/
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عددی تمرکز باریکه الکترونی توسط الکترودها در چشمه کاتد حفره دار
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
باریکه الکترونی، چشمه الکترونی، شتاب دهنده، لنز الکترواستاتیک
پژوهشگران آزاده شریف زاده (نفر اول) ، سعید میرزانژاد (نفر دوم) ، امین قادی (نفر سوم) ، فرشاد صحبت زاده لنبر (نفر چهارم)

چکیده

در این مقاله معادله پواسون در مختصات استوانه ای حل و خطوط میدان الکترواستاتیک در یک چشمه الکترونی کاتد حفره دار بررسی شده است. با تغییر ساختار الکترودها و پتانسیل آند دینامیک باریکه الکترونی در دهانه خروجی آند بهینه سازی شده است. فاصله نقطه تمرکز از آند، قطر لکه و زاویه ی واگرایی پرتو الکترونی از پارامترهای مورد بررسی در خروجی چشمه الکترونی بوده است.