1403/04/01
امین قادی

امین قادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135305181

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و مشخصه یابی پلاسمای اتمسفری برای کاربرد در درماتولوژی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پلاسمای سرد اتمسفری، پلاسمای کالیبره شده، درماتولوژی، مدل مرغ
سال 1397
پژوهشگران فهیم شافعی(دانشجو)، سعید میرزانژاد(استاد مشاور)، امین قادی(استاد راهنما)، فرشاد صحبت زاده لنبر(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق ما با طراحی یک قلم پلاسمایی به ارزیابی میزان ترمیم ضایعات پوستی و رفع چین و چروک توسظ پلاسمای اتمسفری در مدل پوست مرغ می‎پردازیم. ما با استفاده از منبع تغذیه متناوب با ولتاژ سینوسی متغیر 0 تا 30 کیلوولت و فرکانس 4.5 کیلوهرتز و اتصال آن به قلم پلاسمایی که در آن یک مقاومت 1 مگااهم و یک الکترود تعبیه شده به بررسی میزان تاثیر پلاسمای اتمسفری در رفع چین و چروک و ترمیم پوستی ضایعات پوستی در مدل پوست تخم مرغ پرداختیم. در این تحقیق به بررسی و مطالعه نمونه پوست (بیوپسی) مرغ از ناحیه فاقد چربی و استاندارد جهت اعمال پلاسمای اتمسفری در ولتاژهای 1420، 1910، 2390، 2840، 3820، 4320، 4790، 4810، 5430، 6120 ولت پرداختیم و پارامترهای مختلف از جمله ولتاژ، جریان و فرکانس را مد نظر قرار دادیم. برای تحلیل و شناسایی گونه‎های پلاسمایی موجود در قلم پلاسمایی، بیناب نمایی گسیل نوری انجام گرفت. در بیناب سنجی گسیل نوری وجود گونه‎های اتمی، یونی، ملکولی خنثی و برانگیخته از عناصر تشخیص داده شد. در حین آزمایش مشخصه های ولتاژ و جریان مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس با استفاده از اطلاعات بدست آمده توان را برای ولتاژهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و مشاهده نمودیم که برای ادامه تحقیقات خود در راستای استفاده پلاسمای اتمسفری بر روی پوست انسان جهت عدم آسیب رسانی نیاز به تغییر فرکانس دستگاه و پایین آوردن جریان داریم.