07 خرداد 1402
امين قادي

امین قادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: http://rms.umz.ac.ir/~aghadi/
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اپتیکی جذب پرتو لیزر پرتوان از سطح پلاسما با ساختار میکرومتری مثلثی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برهمکنش لیزر با هدف جامد، جذب برونل، سطح با ساختارهای توری
پژوهشگران سیده فاطمه سیدی (نفر اول) ، سعید میرزانژاد (نفر دوم) ، امین قادی (نفر سوم)

چکیده

در این مطالعه، برهمکنش پرتو لیزر پرشدت با هدفی که دارای ساختار میکرومتری مثلثی است، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان تاثیر استفاده از چنین ساختاری بر افزایش مقدار جذب پرتو لیزر می باشد. یکی از مزیت های استفاده از چنین ساختاری عدم نیاز به شدت های بسیار بالای پرتو لیزر برای شتاب لیزری یون ها می باشد. مدل سازی دو بعدی به منظور بررسی رفتار میدان الکتریکی تداخلی اطراف ساختار مثلثی انجام شده است. نتایج این مدلسازی نشان می دهد با دستیابی به پارامترهای بهینه ساختار مثلثی، در نقاطی که میدان الکتریکی از قدرت بیشتری برخوردار است ، الکترون های بیشتری از سطح جدا شده و انرژی پرتو لیزر را دریافت کرده و آن را به هدف منتقل می کنند. که این امر نهایتا منجر به افزایش بهره شتاب یون ها می شوند.