1403/03/25
امین قادی

امین قادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135305181

مشخصات پژوهش

عنوان
حسگر ضریب شکست پلاسمونیک بر اساس سیستم تشدید کننده همراه با دو موجبر پلاسمونیک، دو رینگ متصل به هم و سه کاواک
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پلاسمونیک ها ، پلاریتونهای سطح پلاسمون ، عایق فلز فلز ، سنسور ضریب شکست
سال 1400
پژوهشگران حمید عباسی ، امین قادی ، آرزو رشیدی

چکیده

در این مقاله یک سنسور ضریب شکست پلاسمونیک بر اساس موجبر فلزی عایق فلزی ) MIM ( همراه با دو رینگ چسبیده به هم و سه کاواک تشدیدگر پیشنهاد و بررسی عددی میشود. طول موج های تشدید و ضریب شکست تشدیدگرها به روش تفاضل محدود حوزه زمان بررسی و شبیه سازی شده اند. با توجه به اینکه سنسور و ویژگیهای انتقال هدایت موج پلاسمونیکها، تحت تاثیر پارامترهای ساختار قرار دارند، با تغییر ضریب شکست و تغییر ابعاد کاواکها و رینگها میتوانیم ضریب عبور در مدهای تشدید را تضعیف یا تقویت کنیم. در نتیجه ضریب حساسیت، رقم شایستگی (FOM) و ضریب کیفیت سنسور را بدست میآوریم. این سنسورهای پلاسمونیک با چارچوب ساده و وضوح نوری بالا می توانند برای اندازه گیری ضریب شکست در صنایع پزشکی، شیمیایی و صنایع غذایی استفاده شوند و به دلیل توزیع درست خاص رزونانسها، حساسیت بالایی به تغییرات ضریب شکست محیط دارند.