07 خرداد 1402
امين قادي

امین قادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: http://rms.umz.ac.ir/~aghadi/
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جایگزیدگی سالیتون در موجبرهایی با نمایهی ضریب شکست شلجمی-مستطیلی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سالیتون، اپتیک غیرخطی، اثر کر
پژوهشگران محبوبه قلندری (نفر اول) ، مهدی سلیمانی (نفر دوم) ، امین قادی (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله جایگزیدگی انتشار موج سالیتونی در ساختار موجبر آرایهای با اثرات اشباعپذیری و تعداد متعدد چاههای پتانسیل بررسی میکنیم. میزان جایگزیدگی سالیتون در موجبر آرایهای با اثر اشباعپذیری تابعی از میزان ضریب اشباعپذیری و تعداد چاههای پتانسیل میباشد. انتشار موج سالیتونی در این ساختار رفتار تناوبی و یا رفتار سالیتونی شاخهای را از خود نشان میدهد که به پارامترهای موجبر و چاههای پتانسیل و ضریب اشباعپذیری ساختار بستگی دارد.