1403/03/25
امین قادی

امین قادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135305181

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جایگزیدگی سالیتون در موجبرهایی با نمایهی ضریب شکست شلجمی-مستطیلی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سالیتون، اپتیک غیرخطی، اثر کر
سال 1397
پژوهشگران محبوبه قلندری ، مهدی سلیمانی ، امین قادی

چکیده

در این مقاله جایگزیدگی انتشار موج سالیتونی در ساختار موجبر آرایهای با اثرات اشباعپذیری و تعداد متعدد چاههای پتانسیل بررسی میکنیم. میزان جایگزیدگی سالیتون در موجبر آرایهای با اثر اشباعپذیری تابعی از میزان ضریب اشباعپذیری و تعداد چاههای پتانسیل میباشد. انتشار موج سالیتونی در این ساختار رفتار تناوبی و یا رفتار سالیتونی شاخهای را از خود نشان میدهد که به پارامترهای موجبر و چاههای پتانسیل و ضریب اشباعپذیری ساختار بستگی دارد.