07 خرداد 1402
امين قادي

امین قادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: http://rms.umz.ac.ir/~aghadi/
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه و بررسی ضخامت، ثابت دی‎الکتریک، تعداد تناوب، بر سیستم های چند لایه ای بدون انعکاس
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
باند انعکاس فوتونیکی، بلور های فوتونیکی، مدهای انتشاری ( باند انتقال)
پژوهشگران سیده زهرا اکبرزاده (نفر اول) ، امین قادی (نفر دوم) ، سعید میرزانژاد (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله، ساختار پلاسما – دی الکتریک، را با استفاده از روش ماتریس انتقال، مورد بررسی قرار می‎دهیم. سپس تغییرات تعداد تناوب، زاویه فرودی، ثابت دی الکتریک، و ضخامت لایه‎ها را روی پهنای باند انعکاس، نشان می‎دهیم. در این ساختار مشاهده می‎شود که با افزایش تعداد تناوب، تعداد باندهای انعکاسی کمتر می‎شود اما مراکز این باندها به سمت فرکانس‎های بیشتر می‎روند. همچنین با افزایش ثابت دی‎الکتریک مرکز پهناهایشان کاهش، اما پهناهایشان افزایش می‎یابد. با افزایش ضخامت لایه، پهنای باندانعکاس کم و زیاد می‎شود ولی به تعداد باندانعکاس افزوده می‎‎شود.