07 خرداد 1402
امين قادي

امین قادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: http://rms.umz.ac.ir/~aghadi/
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنسور ضریب شکست پلاسمونیک شامل موجبر و چهار دندانه بر پایه تشدیدهای فانو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پلاسمون- پلاریتون های سطحی، تشدیدهای فانو، سنسور ضریب شکست
پژوهشگران وحید نجاری (نفر اول) ، سعید میرزانژاد (نفر دوم) ، امین قادی (نفر سوم)

چکیده

یک سنسور ضریب شکست پلاسمونیک شامل یک موجبر فلز- دی الکتریک- فلز (MIM) با چهار دندانه پیشنهاد شده است. میزان انتقال نور ورودی (Transmittance)، حساسیت (Sensitivity) و خوش ساختی (Figure Of Merit) محسابه شده و با استفاده از روش تفاضل محدود دامنه زمانی (FDTD) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج، نشان دهنده تولید تشدیدهای چندگانه فانو در ساختار بوده که طول موج و شکل خط تشدید، توسط تغییر هندسه دستگاه قابل تنظیم می باشند. با بهینه سازی دستگاه، میزان حساسیت 1078 nm/RIU و خوش ساختی به مقدار 3.62×〖10〗^5 برای طول موج تشدید اول و حساسیت 659 nm/RIU و خوش ساختی به مقدار 2.94×〖10〗^4 برای طول موج تشدید دوم به دست می آید. این ساختار برای ساخت سنسور ضریب شکست حساس قابل توجه می باشد.