07 خرداد 1402
امين قادي

امین قادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: http://rms.umz.ac.ir/~aghadi/
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شتاب لیزر دی الکتریک (DLA) در توری با دوره تناوب ناهمگن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شتاب لیزری، توری ناهمگن، شتاب دی الکتریک
پژوهشگران سمانه مهربانی (نفر اول) ، سعید میرزانژاد (نفر دوم) ، امین قادی (نفر سوم)

چکیده

شتاب لیزر دی الکتریک (DLA) یک طرح شتاب دهنده ارزان قیمت و کوچک برای شتاب ذرات باردار در مجاورت توری دی الکتریک است. در این مقاله، ویژگی های باریکه الکترونی در یک توری سیلیکونی با دوره تناوب 260λg = نانومتر تجزیه و تحلیل شده است. تاثیر تابش مایل در توری یک طرفه مورد بررسی قرار گرفته و زاویه بهینه تابش به دست آمده است. نتایج شبیه سازی دینامیکی الکترون های تزریقی نشان می دهد لازم است که زاویه تابش باریکه لیزر 5θ < درجه باشد تا 90٪ از حداکثر گرادیان شتاب حفظ شود. در نهایت، تزریق باریکه گوسی الکترونی در مجاورت یک توری غیریکنواخت مورد بررسی قرار گرفته است. الکترون ها در هارمونیک اول شتاب می گیرند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد گرادیان شتاب به ازای فاکتور غیریکنواخت سازی8/1=α و 7/0=α بیشینه است.