1403/04/01
امین قادی

امین قادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135305181

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عملکرد راکتور فیبر نوری پوشیده شده با تیتانیوم دیاکسید و متصل شده به LED عنوان منبع نور در تخریب نوری برخی آلایندههای رنگی از آب
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فوتوکاتالیست، فیبر نوری، تیتانیوم دی اکسید، LED
سال 1397
پژوهشگران سید رضا نبوی ، سید سعید ابراهیم رادیان ، امین قادی

چکیده

نور رسانی به فوتوکاتالیست یک مانع کلیدی در روشهای تصفیه فوتوکاتالیستی آب محصوب میشود که آلایندهها خود باعث جلوگیری از نور رسانی به فوتوکاتالیست میشوند و همچنین فوتوکاتالیست بعد از تصفیه نیاز به جداسازی دارد. برای رفع این مشکل فوتوکاتالیست را به صورت یک فیلم روی بستر تثبیت میکنند و نور را به سطح آن میتابانند. در این پژوهش از فیبرهای نوری پوشیده شده با تیتانیوم دیاکسید وLED برای بهبود نور رسانی استفاده شده است. همچنین روی فاکتورها و مکانیسمهای مختلفی همچون تاثیر تعدادLED تعداد فیبر نوری بکار برده شده، تعداد دفعات پوشش دهی و نحوه اتصال فیبر نوری به LED به طور کامل مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی تاثیر متغییرها آزمایشهای مختلف انجام شد ونتایج نشان داد با قرار دادن راکتور در معرض نور مرئی بعد از زمان 2 ساعت حدود 70 درصد از آلاینده رودامین بی از آب حذف می شود. همچنین آلایندههای دیگر رنگی هم مورد بررسی قرار گرفت.