1402/12/07
امین قادی

امین قادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135305181

مشخصات پژوهش

عنوان
جفت‎شدگی غیرخطی دو نانوسیم پلاسمونیکی جفت شده با حضور اثر کر و جذب دوفوتونی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اثر جذب دو فوتونی، اثر کر، نانوسیم، جفت شدگی غیرخطی
سال 1398
پژوهشگران امین قادی ، فروزان حبیبی

چکیده

برهمکنش غیرخطی نانوسیم های پلاسمونیکی از موضوعات مهم در مدارات مجتمع اپتیکی است. در این مقاله به بررسی اثرات جفت‎شدگی غیرخطی در دامنه‎های مختلف بر روی دو نانوسیم پلاسمونیکی از جنس نقره در حضور اثر کر و حالتی دیگر که محیط هم دارای اثر کر و هم اثر جذب دوفوتونی است، می پردازیم. نتایج نشان می دهد که اثرات غیرخطی با حضور اثر جذب دوفوتونی در دامنه‎های ورودی خیلی پایینتری نسبت به اثر کر ظاهر می‎ ‎شود. نتایج نشان می‎دهد این اختلاف در شدت ها از مرتبه 102 برابر است. بدین معنی که اثر کر در شدت های بسیار بالاتری نسبت به اثر جذب دوفوتونی رخ می دهد. همچنین، اثرات غیرخطی موجب کاهش جاججایی موج پلاسمونیکی بین دو موجبر نانوسیم می‎شود.