07 خرداد 1402
امين قادي

امین قادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: http://rms.umz.ac.ir/~aghadi/
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
جفت‎شدگی غیرخطی دو نانوسیم پلاسمونیکی جفت شده با حضور اثر کر و جذب دوفوتونی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اثر جذب دو فوتونی، اثر کر، نانوسیم، جفت شدگی غیرخطی
پژوهشگران فروزان حبیبی (نفر اول) ، امین قادی (نفر دوم)

چکیده

برهمکنش غیرخطی نانوسیم های پلاسمونیکی از موضوعات مهم در مدارات مجتمع اپتیکی است. در این مقاله به بررسی اثرات جفت‎شدگی غیرخطی در دامنه‎های مختلف بر روی دو نانوسیم پلاسمونیکی از جنس نقره در حضور اثر کر و حالتی دیگر که محیط هم دارای اثر کر و هم اثر جذب دوفوتونی است، می پردازیم. نتایج نشان می دهد که اثرات غیرخطی با حضور اثر جذب دوفوتونی در دامنه‎های ورودی خیلی پایینتری نسبت به اثر کر ظاهر می‎ ‎شود. نتایج نشان می‎دهد این اختلاف در شدت ها از مرتبه 102 برابر است. بدین معنی که اثر کر در شدت های بسیار بالاتری نسبت به اثر جذب دوفوتونی رخ می دهد. همچنین، اثرات غیرخطی موجب کاهش جاججایی موج پلاسمونیکی بین دو موجبر نانوسیم می‎شود.