07 خرداد 1402
امين قادي

امین قادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: http://rms.umz.ac.ir/~aghadi/
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت حسگرهای پلاسمونیک مبتنی بر موجبرهای پلاسمونیک، دو کاواک و دو رینگ چسبیده به هم و با استفاده سنجش ضریب شکست
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پلاسمونیک ها ، پلاریتونهای سطح پلاسمون ، عایق فلز فلز ، سنسور ضریب شکست
پژوهشگران حمید عباسی (نفر اول) ، امین قادی (نفر دوم) ، آرزو رشیدی (نفر سوم)

چکیده

در این پژوهش یک سنسور ضریب شکست پلاسمونیک بر اساس موجبر پلاسمونیک طراحی شده و مورد بررسی عددی قرار گرفته است. برای طراحی سازه ی این حسگر از دو رینگ چسبیده به هم، دو کاواک و دو موجبر پلاسمونیک استفاده شده است. طول موجهای تشدید و ضریب شکست تشدیدگرها به روش تفاضل محدود حوزه زمان بررسی و شبیه سازی (FDTD) شده اند. با توجه به اینکه سنسور و ویژگیهای انتقال هدایت موج پلاسمونیکها، تحت تاثیر پارامترهای ساختار قرار میگیرند، با تغییر ضریب شکست، تغییر ابعاد کاواکها و رینگها میتوان ضریب عبور در مدهای تشدید را تضعیف یا تقویت کرد. در نتیجه ضریب حساسیت، رقم شایستگی (FOM) و ضریب کیفیت Q سنسور بدست میآید. این سنسورهای پلاسمونیک به دلیل توزیع خاص رزونانسها، حساسیت بالایی به تغییرات ضریب شکست محیط دارند و با توجه به چارچوب ساده و وضوح نوری بالایی که دارند می توانند برای اندازه گیری ضریب شکست در صنعت، علوم پزشکی و علم و فناوری استفاده شوند.