1403/03/03
خسرو رشید

خسرو رشید

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 011-35302631

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Expectations and participatory performance of husbands in improvement of anxiety disorders in pregnant women: a qualitative study Mahboobe Faramarzi, Mojgan Shariatpanah, Mahbobeh Mirtabar, Shahnaz Barat, Fateme Nasiri Amiri, Khosro Rashid (2023)
رابطه هوش زیباشناسی و بهزیستی روان شناختی با میانجی گری حساسیت زیباشناسی خسرو رشید، فاطمه طاهری، مسیب یارمحمدی، کامبیز کریمی (1400)
Marital Satisfaction predictors: The Case of Kermanshah and Hamedan cities, west of Iran Khosro Rashid, Arezou Delfan Beyranvand, Kimia Fattahi, Hossein Maryanajian (2021)
Predicting moral behavior based on moral intelligence and personal traits: the mediating role of structure self-transcendence Hossein Mohagheghi, Mehran Farhadi, Khosro Rashid, Arezou Delfan Beyranvand (2021)
Investigating the effective factors of Suicide Khosro Rashid, Maede Ataei (2021)
ساخت و هنجاریابی آزمون مردم داری و رابطه آن با خدمت رسانی در کارمندان بانک مسکن خسرو رشید، کامبیز کریمی، مائده عطایی، گلاویژ علیزاده (1399)
برگزاری همایش
دبیر علمی همایش مسیب یارمحمدی، خسرو رشید (1400)
پایان نامه
رابطه هوش هیجان با اضطراب و افسردگی دانش اموزان مقطع راهنمایی ستار جبار عباس العرداوی، خسرو رشید، حبیب اله نادری (1401)
بررسی احساس ناامیدی با رفتار پرخاشگرانه دانش اموزان مقطع راهنمایی علا هاشم یوسف، خسرو رشید، حبیب اله نادری (1401)