1403/04/04
خسرو رشید

خسرو رشید

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 011-35302631

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عملکرد تحصیلی دانشجویان برحسب تاثیر ارتباط با همسالان ، هیجان های تحصیلی با میانجی گری درگیری تحصیلی در دوران کرونا
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی عملکرد تحصیلی دانشجویان برحسب تاثیر ارتباط با همسالان ، هیجان های تحصیلی با میانجی گری درگیری تحصیلی در دوران کرونا
سال 1402
پژوهشگران سیده مرضیه حسینی(دانشجو)، خسرو رشید(استاد مشاور)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد راهنما)

چکیده

بررسی عملکرد تحصیلی دانشجویان برحسب تاثیر ارتباط با همسالان ، هیجان های تحصیلی با میانجی گری درگیری تحصیلی در دوران کرونا