1403/04/04
خسرو رشید

خسرو رشید

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 011-35302631

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه هوش هیجان با اضطراب و افسردگی دانش اموزان مقطع راهنمایی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
هوش هیجان;اضطراب ; افسردگی ; دانش اموزان ; مقطع راهنمایی
سال 1401
پژوهشگران ستار جبار عباس العرداوی(دانشجو)، خسرو رشید(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم بین میزان هوش هیجان با اضطراب و افسردگی دانش اموزان مقطع راهنمایی رابطه معنی دار دارد.