09 مرداد 1400
شادمهر ميردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 01135302254
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

علایق پژوهشی

  • تمرینات ورزشی، ساز وکارهای تنفسی و هیپوکسی، مکمل ها ، آلاینده های محیطی و فاکتورهای رشدی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Gholamreza Hamidian, Shadmehr Mirdar Harijani, Pourya Raee, Kiyana Asghari, Maryam Jarrahi (2020) Silymarin protects the structure of kidney in the neonatal rats exposed to maternal cadmium toxicity: A stereological study Veterinary Research Forum: 11; 143 – 152
2
3
شادمهر میردار، یاسر کاظم زاده، احسان عرب زاده، حسین شیروانی، غلامرضا حمیدیان (1398) بررسی اعمال تیپر با و بدون مصرف عصاره اتانولی سیاهدانه برتغییرات 1α-HIF ریه و نایژه تنگی ناشی از فعالیت ورزشی شدید طب نظامی: دوره 12; 131-141
4
Mehdi Yadegari, Simin Riahy, Shadmehr Mirdar Harijani, Gholamreza Hamidian, Seyed Mohsen Afkhami, ayoub saeidi, fatma rhibi, Abderraouf Ben Abderrahman, Anthony C Hackney, Hassane Zouhal (2019) The TNF-a, P53 protein response and lung respiratory changes related to exercise, chronic hypoxia and Adiantum capillus-veneris supplementation Advances in Respiratory Medicine: 87(4); 226-234
5
مهدی یادگاری، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، حسین برنجیان (1398) بررسی میزان بیان پروتئین HSP70 و HSP90 ریوی در پاسخ به کاهش بارتمرینی در شرایط هیپوکسی ابن سینا: 21; 4-12
6
7
8
9
مهدی یادگاری، سیمین ریاحی، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان (1397) اثرات تعاملی کاهش شدت تمرین ورزشی و عصاره پر سیاوش در تعدیل شاخص های ریمدلینگ و آپوپتوز ریوی رت های هیپوکسی شده مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: 23; 81-91
10
شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، مهدی یادگاری (1397) ردیابی گیرندة عامل رشد اندوتلیال عروقی-2 و حجم عروق ریوی پس از شش هفته تمرین تناوبی شدید علوم زیستی ورزشی: 1; 13-24
11
Vahid sobhani, Shadmehr Mirdar Harijani, Ehsan Arab zadeh, Gholamreza Hamidian, Faezeh Mohammadi (2018) High-intensity interval training-induced inflammation and airway narrowing of the lung parenchyma in male maturing rats Comparative Clinical Pathology: Volume 27; , pp 577–582
12
احمد گل رفعتی، منصور اسلامی، شادمهر میردار (1397) تاثیر یک دوره برنامه نه هفته ای بر شاخص مرکز فشار در حالت ایستاده ساکن با چشمان باز و بسته در مردان سالمند فصلنامه پژوهشی توانبخشی: 19; 44-52
13
شادمهر میردار، فروغ نیستانی، غلامرضا حمیدیان، مهدی هدایتی (1396) افزایش ماکروفاژهای آلوئولی و سورفکتانت ریوی رت های نر جوان پس از شش هفته تمرین تناوبی فیزیولوژی ورزشی: دوره 9، شماره 36،; 59-72
14
15
Ali Barzegari, Shadmehr Mirdar Harijani (2018) Effect of a 12-week submaximal swimming training in rats exposed to tobacco- derived nitrosamine ketone caspian journal of internal medicine: 9(2); 158-163
16
17
18
مهدی یادگاری، سمین ریاحی، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، پریناز مصدق (1396) تأثیر عصاره پرسیاوش در تعدیل شاخصهای آپوپتوزی BAX و BCL2 ریوی رتهای تمرین کرده و قرار گرفته در معرض تنش هایپوکسی گیاهان دارویی: 4; 162-171
19
مهدی یادگاری، سیمین ریاحی، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، میترا یوسف پور، فاطمه ریاحی (1396) ردیایی ایمونوهیستوشیمیایی شاخص های آپوپتوزی Bax و Bcl2 حبابچه های ریوی، متعاقب شش هفته تمرین تناوبی شدید دانشور پزشکی: 24; 31-40
20
21
شادمهر میردار، الهام اسعدی، اکرم ارزانی، غلامرضا حمیدیان (1395) اثر شش هفته تمرین شنا بر بیان ژن گیرنده های استروژنی رحم و لوله فالوپ موش های اورکتومی شده سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 6; 165-178
22
حسین برنجیان، شادمهر میردار، محمد مهدی مغنی باشی، زربخت انصاری پیرسرایی (1395) تأثیر یک دوره برنامه تمرین تناوبی شدید بر بایوژنز میتوکندریایی بافت ریه مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا: ششم; 522-529
23
24
روح الله محمدی میرزایی، شادمهر میردار (1395) تأثیر تمرین عضلات تنفسی در ارتفاع بر مصرف انرژی دمی، اشباع اکسیژن سرخرگی و عملکرد 1500 متر دوندگان استقامت تیم ملی فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: نهم; 1435-46
25
26
مهدی یادگاری، سیمین ریاحی، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، پریناز مصدق (1395) بررسی سطح اینترلوکین-6 و سلول های التهابی ریه پس از اجرای یک دوره تمرینات تناوبی شدید و اقامت در محیط هیپوکسی ابن سینا: 18; 26-37
27
28
شادمهر میردار، عیسی مهدی نیا، طاهره بیانی (1395) تأثیر تمرین استقامتی شنا بر سطح VEGF ریۀ موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم علوم زیستی ورزشی: دوره هشتم; 177-191
29
مهدی یادگاری، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان (1395) تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر تغییرات ساختاری پارانشیمی و غیرپارانشیمی ریه دانشور پزشکی: 124; 1-9
30
Roohollah Mohammadi Mirzaei, Shadmehr Mirdar Harijani (2016) The effect of inspiratory muscle training at high altitude on arterial oxygen saturation and performance of endurance runners MEDICINA DELLO SPORT: 69; 405-14
31
Ehsan Arab zadeh, Shadmehr Mirdar Harijani, Hiwa Moradiani (2016) Nigella sativa supplementation attenuates exercise-induced bronchoconstriction in the maturing rat: a histometric and histologic study Comparative Clinical Pathology: 25; 1-5
32
Ehsan Arab zadeh, Shadmehr Mirdar Harijani, zohre fathi bayatiani (2015) Measurement of levels of lung HIF-1α protein in response to tapering for 14- and 21-day with nigella sativa supplementation in maturing rat, with histological study Sport Sciences for Health: 11; 195–202
33
شادمهر میردار، احسان عرب زاده، غلامرضا حمیدیان (1394) اثرات دو و سه هفته تیپر بر مجاری تنفسی تحتانی موش های صحرایی در حال رشد کومش: 16; 366-375
34
غلامرضا حمیدیان، مهدی یادگاری، شادمهر میردار (1394) IL-17 و نقش آن در پاسخهای التهابی حاد و مزمن مسیرهای هوایی نفس: دوم; 1-11
35
اکرم ارزانی، شادمهر میردار، مهدی هدایتی (1393) اثر یک دوره تمرینات تناوبی بر سطوح AQP5 بافت ریه موش های در حال بالیدگی سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 4; 151-158
36
شادمهر میردار، اکرم ارزانی، احسان عرب زاده، فروغ نیستانی، مینا باغبان، سجاد احمدی (1393) تأثیر یک دورة تمرین اینتروال و تیپر پلکانی بر شاخص های عملکردی رتهای نر در حال بالیدگی علوم زیستی ورزشی: 7; 619-634
37
شادمهر میردار، احسان عرب زاده، اکرم ارزانی، سجاد احمدی، فروغ نیستانی، مینا باغبان (1393) مقایسه دورههای زمانی و الگوهای مختلف تیپر با مکمل سیاهدانه بر تغییرات وزنی و عملکرد استقامتی رتهای ویستار نر در حال بالیدگی پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: بیستم; 115-128
مقاله ارائه‌شده
1
گلاره جلیلیان، فاطمه سالاری اسکر، سید اسماعیل حسینی نژاد، شادمهر میردار (1398) بررسی خطر بروز آسیب در دختران فوتسالیست نوجوان حین اجرای برش های جانبی 45 و 90 درجه کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی، ایران¡ ساری
2
پریا بادپروا، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، رضا بذار (1397) تاثیر کاهش بار تمرینی و مکمل پرسیاوشان بر آپوپتوز سلول های بافت پوششی مجاری پاارنشیم ریوی رت های نر در پی یک دوره تمرین تناوبی اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!