11 فروردین 1402
شادمهر ميردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 01135302254
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان اثر ب يتمريني متعاقب تمرين مقاومتي بر بيان ايمنو هيستوشيميايي كانا لهاي پتاسيمي و بيوژنز ميتوكندري در بافت قلب مو شهاي نر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
.
مجله افق دانش
شناسه DOI 10.32598/hms.27.2.3361.1
پژوهشگران فاطمه احمدی (نفر اول) ، معرفت سیاه کوهیان (نفر دوم) ، شادمهر میردار (نفر سوم) ، لیلی تاپاک (نفر چهارم)

چکیده

.