10 فروردین 1402
شادمهر ميردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 01135302254
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي وضعيت توليدات علمي در زمينه استفاده از مكملهاي گياهي در پژوهشهاي ورزشي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
.
مجله پژوهش نامه علم سنجی
شناسه DOI 10.22070/RSCI.2020.4903.1334
پژوهشگران مجتبی ابراهیم زاده (نفر اول) ، شادمهر میردار (نفر دوم)

چکیده

.