11 فروردین 1402
شادمهر ميردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 01135302254
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير 3 هفته كاهش بار تمرين در محيط هايپوكسي بر شاخص آپوپتوزي نسبت Bax/Bcl2 و جمعيت سلول هاي اپيتليالي حبابچه هاي ريوي.ظ
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین تناوبی شدید
مجله مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
شناسه DOI http://jsums.medsab.ac.ir/article_1201.html
پژوهشگران مهدی یادگاری (نفر اول) ، سیمین ریاحی (نفر دوم) ، شادمهر میردار (نفر سوم) ، غلامرضا حمیدیان (نفر چهارم)

چکیده

زمینه هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین در محیط هایپوکسی بر نسبت 2 جمعیت سلول های اپیتلیالی حبابچه های ریوی بود. 72 گرم( به 5 گروه کنترل ) 6 هفته(، تمرین ) 6 هفته(، ± روش کار 35 سر موش صحرائی )سن 4 هفته، وزن 8 هایپوکسی ) 3 هفته(، هایپوکسی کاهش بار ) 3 هفته( و کنترل ) 9 هفته( تقسیم شدند. نمونه ها پس از 6 هفته تمرین تناوبی وارد هایپوکسی شده و 3 هفته در آنجا زندگی کردند. گروه دیگری همزمان با قرارگیری در محیط حبابچه های ریه با Bax/Bcl هایپوکسی، به اجرای تمرینات تناوبی با شدت کمتر) کاهش بار( پرداختند. نسبت 2 روش ایمونوهیستوشیمی و جمعیت نموسیت- 1 و نموسیت- 2 حبابچه های ریوی با روش استریولوژی اندازه گیری شد.