11 فروردین 1402
شادمهر ميردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 01135302254
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان نقش تمرين قدرتي با رويكرد كاهش جريان خون موضعي در رشد عضله اسكاتي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
.
مجله ابن سینا
شناسه DOI 10.22034/23.1.35
پژوهشگران فاطمه امانی (نفر اول) ، شادمهر میردار (نفر دوم)

چکیده

.