19 خرداد 1402
رضا مهرآفرين

رضا مهرآفرین

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر. خیابان دانش، دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه باستانشناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستانشناسی. گرایش دوران تاریخی
تلفن: 9153402819
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

معرفی

استاد باستان شناسی در گرایش دوران تاریخی ایران

تحصیلات

  • دکترای تخصصی باستانشناسی (1379 - 1383)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • بررسی های میدانی باستان شناسی
  • باستان شناسی دین
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمدصادق روستایی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی، مجتبی سعادتیان (1402) پژوهشی بر شهر باستانی فسا در دورۀ ساسانی با استناد به منابع تاریخی و پژوهش های باستان شناسی مطالعات باستان شناسی پارسه: سال 6، شماره 22 - ( 12-1401 ); 232-207
2
سورنا فیروزی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1401) در پی نقشی گم شده در بیستون؛ بررسی محوطه و صفحه ناتمام فرهادتراش بیستون از منظر باستان شناسی اساطیر و محتوای منابع مکتوب پژوهشنامه تمدن ایرانی: سال چهارم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1401); 90 تا 117
3
جواد اعلایی مقدم، سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1401) بررسی وضعیت دشت فراهان در دورۀ ساسانی براساس مطالعات باستانشناسی پژوهش های باستان شناسی ایران: شماره 32. دوره دوازدهم.بهار 1401; 189-213
4
سورنا فیروزی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1400) کرزین، اکری یش، زرک/قولی یش، سورگینی یش، هاندکی یش، مونی و اومن-مند؛ چالش متون میان رودانی و ایرانی تباران در فلات ایران جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام: سال ششم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1400); 91 تا 108
5
Reza Mehrafarin (2022) Stone Scale/Weights of Bronze Age from Sistan, Iran Persica Antiqua: Volume 2, Issue 2 - Serial Number 2; 27-36
6
محمد امین سعادت مهر، رضا مهرآفرین، مریم یاغی زهی، زهرا نصراللهی (1400) پژوهشی بر سیر تحول ضرب درهم های عرب – ساسانی، نخستین سکه های جهان اسلام سخن تاریخ: سال 15 شماره 35; 24-51
7
داود بهروزی فر، رضا مهرآفرین، محمدرضا سعیدی، احمد چایچی امیرخیز (1400) بررسی و تحلیل سفال های اشکانی دشت سرخس، شمال شرق ایران مطالعات باستان شناسی پارسه: شماره 17; 143-166
8
رسول احمدی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1400) پژوهشی در گاهنگاری و کارکرد قلعه گلی کاج قم مطالعات باستان شناسی: دوره 13 شماره2; 25-46
9
صبا غلامی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1400) پژوهشی بر چگونگی شکل گرفتن شهرک های ساسانی با تکیه بر رهیافت باستان شناسی لندسکیپ (مطالعه موردی: کلار، قصر شیرین، گیلانغرب) جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام: 6; 181-198
10
فرخ مهری نژاد، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی، محمد بهرام زاده (1400) شواهد باستان شناختی نفت و مشتقات نفت آن در ایران باستان (ایلام تا ساسانی) مطالعات هنر اسلامی: شماره 42 دوره 18; 377- 393
11
Reza Mehrafarin (2021) Functional Analysis of the Structure No. 3 of Dahān-e Qolāmān in Sistan of Iran Persica Antiqua: Volume 1, Issue 1, July 2021; 53-68
12
رضاقلی جهانسوز، رضا مهرآفرین (1400) تحلیل الگوی استقرار محوطه های تاریخی در شهرستان رومشگان، استان لرستان پژوهش های باستان شناسی ایران: شماره 28، دوره یازدهم; 27-51
13
جواد اعلایی مقدم، سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1400) مطالعه تطبیقی گچبری های نویافته تپه قزل قلعه فراهان جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام: دوره 2، بهار و تابستان 1396; 75-88
14
ایمان خسروی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1400) حضور ایزد بهرام در نقش برجستۀ تاق بزرگ بستان مطالعات باستان شناسی: دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، ب; صفحه 41-64
15
ایمان خسروی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1400) کشف یک حقیقت مهم تاریخی: حضور ایزد بهرام در نقش برجستۀ تاق بزرگ بستان مطالعات باستان شناسی: دوره 13. شماره1; 41-64
16
آزیتا میرزایی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1399) نقش عوامل محیطی در مکان گزینی و تکوین محوطه های اشکانی شمال خراسان (بخش میانی کریدور کپه داغ-آلاداغ) مطالعات باستان شناسی: دوره 12 شماره 3; 327-349
17
رضا مهرآفرین، شاهین آریامنش (1399) بررسی نقادانه همسان انگاری ایزدان/ایزد بانوان ایرانی با خدایان/خدابانوان یونانی. مطالعه موردی: ونند، اشی و نیکه پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: سال بیستم، شماره ششم، شهریور 1399; 317-340
18
داود بهروزی فر، رضا مهرآفرین، محمدرضا سعیدی، احمد چایچی امیرخیز (1399) ارزیابی عوامل محیطی در شکل گیری استقرارهای اشکانی دشت سرخس پژوهه باستان سنجی: سال 6 شماره 2; 1-21
19
ملیکا حیدری، رضا مهرآفرین، کارلو جیووانی چرتی (1399) بررسی روند تغییرات سبکی جایگاه تدفین زرتشتیان ایران و پارسیان هند پژوهش های ادیانی: دوره 8. شماره 15 . بهار و تابستان 99; 241-264
20
فرشاد میری، رضا مهرآفرین، علیرضا خسروزاده (1399) نقش کورتَش و سازمان اداری - اجتماعی آن در اقتصاد شاهی تخت جمشید جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام: جلد5. شماره1. پیاپی9; 89-108
21
رسول احمدی، رضا مهرآفرین (1399) پژوهشی در آیین دخمه گذاری زرتشتیان با تکیه بر مطالعه ساختار معماری دخمه های زرتشتی پژوهش های زبانی: دوره 12 شماره1; 1-17
22
رسول احمدی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1399) پژوهشی در پیشینة تاریخی شهر قم با استناد بر مطالعات باستان شناسی و قرائن تاریخی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران: دوره8، شماره 16- بهار و تابستان 99; 60-76
23
فرشاد میری، رضا مهرآفرین، یونس یوسف وند (1399) تحلیل ساختار ارتباطی و کارکردی محوطه چیابور؛ استقرارگاهی از دوره های اشکانی-ساسانی در دشت رومشگان، لرستان پژوهش های باستان شناسی ایران: شماره 24 دوره دهم بهار 1399; 97-120
24
سید رسول موسوی حاجی، هوشنگ رستمی، رضا مهرآفرین (1398) پژوهشی بر شاخص ترین نقوش نمادین گیاهی در گچبری های ساسانی جامعه شناسی تاریخی: دوره 11، شماره 2، پائیز و زمستان 1398; 317-340
25
هوشنگ رستمی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1398) پژوهشی بر نمادهای مشروعیت در سنگ نگاره های ساسانی جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام: جلد 4 شماره 2 شماره پیاپی 8 پاییز و زمستان 1398; 93-113
26
معین فلکی، رضا مهرآفرین (1398) مطالعه و شناخت نقوش حیوانی مُهرهای مشبک جنو بشرق ایران مطالعات باستان شناسی پارسه: شماره 10 سال سوم زمستان 98; 39-50
27
زهیر واثق عباسی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1398) تحلیل، گونه شناسی و تاریخ گذاری گچ بری های کاخ کوه خواجه مطالعات هنر اسلامی: 35; 233- 260
28
شاهین آریامنش، رضا مهرآفرین (1398) نقد و بررسی درآمدی بر آیین زرتشتی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: دوره 19 شماره 4 شماره پیاپی 68 تیر 98; 1-14
29
فخرالدین محمدیان، خدیجه شریف کاظمی، رضا مهرآفرین (1398) بازتاب جایگاه نقش تیر و کمان در تاریخ و فرهنگ ایران پژوهش هنر: سال نهم شماره 17 بهار و تابستان 98; 33-47
30
علی اصغر محمودی نصب، رضا مهرآفرین، محمد فرجامی (1398) تأثیر محیط جغرافیایی و فرهنگ بر شک لگیری قلاع اسماعیلی مطالعۀ موردی: قلعۀ کو هزردان - شهرستان زیرکوه مطالعات باستان شناسی پارسه: شماره 7 سال سوم بهار 98; 77-94
31
32
فخرالدین محمدیان، سید رسول موسوی حاجی، خدیجه شریف کاظمی، رضا مهرآفرین (1396) آیین سوگواری در نقوش تاتارلی آناتولی و مقایسة آن با شاهنامه و مراسم کُتل در غرب ایران جستارهای تاریخی: سال هشتم، شمارة دوم، پاییز و زمستان; 149-170
33
رضا مهرآفرین (1396) نقدی بر کتاب باستانشناسی ماد پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: سال هفدهم، شمارة چهارم، مهر و آبان 95-81 ،; صفحه 81-95
34
Imaan Khosravi, Reza Mehrafarin (2017) Cyrus the Great Parallelism with Zolqarnein (Interpretation of Verses 82 - 97 of Surah al-Kahf in Holy Quran) International Journal of the Humanities: Volume 24,; Page 30-48
35
رضا مهرآفرین، زهیر واثق عباسی (1396) کرکوی، آتش پیروز بهرام در سکستان مطالعات باستان شناسی پارسه: شماره 1 سال اول پاییز 1396; 75-86
36
محمدصادق روستایی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1395) پژوهشی بر شهر باستانی فسا در دوران اولیه اسلامی بااستناد به مطالعات باستان شناسی و قرائن تاریخی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران: دوره5، شماره اول- پیاپی9; 159-173
37
جواد اعلایی مقدم، سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1395) در جستجوی اورگت ها (نگرشی بر هویت واقعی استقرارهای هخامنشی کشف شده در سیستان) مطالعات باستانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق): دوره 8، شماره 1; 113 - 132
38
رضا مهرآفرین، نورالدین قائم پناه (1395) دگردیسی خدایان در ایلام باستان جستارهای تاریخی: سال هفتم، شمارة اول، بهار و تابستان; 117-138
39
Seyyedeh Leila Banijamali, Javad Alaei Moghadam, Seyyed Rasool Mousavi Haji, Reza Mehrafarin (2016) A Review on Chronology of Palace of Kuh-e Khajeh (Qaleh Kaferun) Relying on the Surface Potsherd the international journal of humanities: Volume 23, Issue 2, Spring 2016; Page 43-60
40
Reza Mehrafarin (2016) Alexander the Great in the Realm of Evergetaes Mediterranean Archaeology and Archaeometry: Vol.16, No.1; 1-8
41
قادر شیروانی، رضا مهرآفرین، مریم کردستانی (1394) گاهنگاری محوطه باستانی کُن بینو (تل گوینه) بر اساس مطالعه سفا لهای به دست آمده از بررسی روشمند پژوهش های باستان شناسی ایران: اول; 87- 106
42
رضا مهرآفرین، ملیکا حیدری (1394) روابط فرهنگی و مذهبی پارسیان هند با زرتشتیان ایران International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences: سال هفتم، شماره بیست و پنجم; 109-120
43
الهام وثوق بابایی، رضا مهرآفرین (1394) بررسی و تحلیل نقش شکار در دوره ساسانی نگره: 35; 33-47
44
Meisam Shahsavari, Reza Mehrafarin (2015) Tomb-e Kharg: A Significant Seleucid/Parthian Site in Rudbar Plain Within Halill Rud Basin, Southeastern Iran, the international journal of humanities: no. 22 (2); 115-85
45
Zohreh Zehbari, Reza Mehrafarin, Seyyed Rasool Mousavi Haji (2015) Studies on the structural characteristics of Achaemenid pottery from Dahane-e Gholaman Ancient Near Eastern Studies: vol.52; 217-259
46
Hossein Sarhaddi Dadian, Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Reza Mehrafarin (2015) X-Ray Diffraction and X-Ray Fluorescence Analysis of Pottery Shards from New Archaeological Survey in South Region of Sistan, Mediterranean Archaeology and Archaeometry: Volume 15.3; 45-56
47
زهره زهبری، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1393) معرفی لیوان های بومی محوطه هخامنشی دهانه غلامان پیام باستان شناس: سال 11، شماره 22; 57 - 77
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
ایمان خسروی، سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1400) خوانشی نو از چند نقش برجستۀ ساسانی شابک:978-622-97183-7-7
2
رضا مهرآفرین (1399) شهرهای ساسانی (چاپ دوم) شابک:978-964-530-994-5
3
رضا مهرآفرین (1398) شهرهای ساسانی شابک:978-964-530-994-5
4
سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین، مرتضی عطایی (1398) سفال دوران اسلامی سیستان؛ در: شهر سوخته هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند (فصل از کتاب) شابک:978-964-232-283-1
5
رضا مهرآفرین (1391) بر چکاد اوشیدا شابک:978-600-6193-26-7
6
سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1388) جستاری در جغرافیای تاریخی سیستان(از آغاز تا سده نهم ه-ق) شابک:978-964-421-144-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران (1395 - 1397)
  • معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا در دانشگاه سیستان و بلوچستان (1389 - 1392)
  • مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (1384 - 1388)
بیشتر

گالری تصاویر

دانشكده هنر و معماري