10 فروردین 1402
رضا مهرآفرين

رضا مهرآفرین

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر. خیابان دانش، دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه باستانشناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستانشناسی. گرایش دوران تاریخی
تلفن: 9153402819
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
شهرهای ساسانی (چاپ دوم)
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
شهر، شهرسازی، دوره ساسانی، باستانشناسی
پژوهشگران رضا مهرآفرین (نفر اول)

چکیده

دوره ساسانی یکی از ادوار طلایی شهرسازی قبل از اسلام در ایران محسوب می گردد. در این دوره شهرهای فراوانی بنا به ضرورتها و اهدافی که هر یک از شاهان قدرتمند و ثروتمند ساسانی در سر داشتند، در کوستهای چهارگانه ایرانشهر پی افکنده شد. از مهمترین شاهان شهرساز ساسانی میتوان به اردشیر بابکان، شاپور اول، شاپور دوم، پیروز، قباد، خسرو انوشیروان و خسرو پرویز اشاره نمود. بیشتر شهرهای این دوره در سه شکل مدور، مستطیلی (هیپودام) و شهرهایی با اشکال نامنظم دیده شده است