11 فروردین 1402
رضا مهرآفرين

رضا مهرآفرین

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر. خیابان دانش، دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه باستانشناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستانشناسی. گرایش دوران تاریخی
تلفن: 9153402819
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات درس

عنوان باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین در طول هزاره های دوم و اول ق.م.
شماره 821230016
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز ندارد
توضیحات درس تخصصی گرایش دوران تاریخی

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است