10 فروردین 1402
رضا مهرآفرين

رضا مهرآفرین

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر. خیابان دانش، دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه باستانشناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستانشناسی. گرایش دوران تاریخی
تلفن: 9153402819
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات درس

عنوان بررسی کلی باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین
شماره 821260008
مقطع دکترای تخصصی
پیش‌نیاز ندارد
توضیحات درس تخصصی گرایش دوران تاریخی

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است