29 اسفند 1401
فتانه محمودي

فتانه محمودی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / پژوهش هنر
تلفن: 01135302720
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی پژوهش هنر ، تربیت مدرس ، ایران (1385 - 1390)
  عنوان رساله: مضامین تصویری سقانفارهای مازندران در دوره قاجار
 • فوق لیسانس پژوهش هنر ، تربیت مدرس ، ایران (1378 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه: مطالعه نقوش منسوجات و ظروف فلزی دوره ساسانی
 • لیسانس صنایع دستی ، هنر تهران ، ایران (1369 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی ابزارهای سفالگری و کاشیکاری
بیشتر

علایق پژوهشی

 • نشانه شناسی هنر
 • هنر اسلامی
 • روش شناسی هنر
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فاطمه نصیری، محمدتقی آشوری، فتانه محمودی (1400) مطالعه نقش مایه اسارت در منسوجات دوره شاه طهماسب با رویکرد جامعه شناسی تاریخی تدا اسکاچپول پژوهش هنر: 22; 45-59
2
فتانه محمودی (1400) Visual Culture of Shi’ism: Qajar-era Murals in Gilan’s Holy Shrines International Journal of the Humanities: 4; 19-39
3
نیکو مقتدایی، فتانه محمودی، سید رسول موسوی حاجی (1399) ساختار معنادار نگارگری و طبقه اجتماعی هنرمندان در شاهنامه بزرگ ایلخانی و سمک عیار با رویکرد ساخت گرایی تکوینی گُلدمن مطالعات تطبیقی هنر: 19; 1- 18
4
فتانه محمودی، هامون مهدوی (1399) خوانش ایکونوگرافیک عناصر بصری، حاکم بر نقوش سکه های دوره ایلخانی پژوهش های باستان شناسی ایران: 24; 169-186
5
6
7
فتانه محمودی، مژده شرفخواه، غلامرضا پیروز (1398) ساخت گرایی تکوینی گلدمن به مثابه روشی در نقد آثار هنرهای تجسمی (مطالعه موردی عکس های دوره قاجار) نقد ادبی: 48; 143-174
8
سعید اخوانی، فتانه محمودی (1398) واکاوی لایه های معنایی در نگاره های فالنامه نسخه طهماسبی با رویکرد آیکونولوژی هنرهای زیبا هنرهای تجسمی: 3; 51- 64
9
فتانه محمودی (1398) تصویرگری آثار نقاشی زیرلاکی (پاپیه ماشه) در دورۀ قاجار با رویکرد آیکونوگرافی مطالعات باستان شناسی پارسه: 8; 159-177
10
11
12
13
نیلوفر مرندی، فتانه محمودی (1397) نمادشناسی مهرهای ساسانی جلوه هنر: 2; 75- 87
14
15
16
سعید اخوانی، فتانه محمودی (1397) واکاوی لایه های معنایی در نگاره های نسخه ی خاوران نامه با رویکرد آیکونولوژی هنرهای زیبا هنرهای تجسمی: 2; 23-34
17
سعید اخوانی، فتانه محمودی (1397) بازخوانی هویت شیعی در آثار هنری عصر صفویه با رویکرد سپهر نشانه ای مطالعات ملی: 2; 44- 60
18
19
نجیبه رحمانی، فتانه محمودی، همایون حاج محمد حسینی (1396) بررسی ترسیمات پیکرنما مضامین اُخروی در هنر اسلامی ایران نگره: 43; 21- 33
20
فاطمه یاوری، فتانه محمودی، ایمان جواهری پور (1396) نمادشناسی نقش پرندگان در اثر«پنجمین روز آفرینش» محمود فرشچیان پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا): ویژه نامه استاد فرشچیان تابستان 96; 165- 186
21
نجیبه رحمانی، فتانه محمودی (1396) بررسی سیر تحول نقش هارپی در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا دوران معاصر هنرهای زیبا هنرهای تجسمی: 1; 53- 67
22
نجیبه رحمانی، فتانه محمودی (1396) بررسی سیر تحول نقش هارپی در هنر ایران (از دوران پیش از تاریخ تا دوران معاصر) هنرهای زیبا هنرهای تجسمی: 22; 67- 53
23
نجیبه رحمانی، فتانه محمودی (1395) بررسی تطبیقی بازنمایی موضوع معاد در نقاشی قاجاری ایران و بیزانس روسیه مطالعات هنر اسلامی: 24; 95- 116
24
فاطمه نصیری، محمد اعظم زاده، فتانه محمودی (1395) واکاوی عوامل مؤثر بر روند طراحی و نگرش هنرمندانه در چهره پردازی تصاویر کتاب قابوس نامه نگره: 38; 35-47
25
ندا غیاثی، فتانه محمودی (1394) ساختارشکنی تفسیرهای دوگانة شعر حافظ در نگارة سلطان محمد نقاش نقد ادبی: 32; 105-131
26
عطیه شعبانی، فتانه محمودی (1394) تطبیق نقاشیهای تورفان و نگاره َ های منظومه ورقه وگلشاه دوره سلجوقی مطالعات تطبیقی هنر: 10; 83-96
27
28
یزدان موسی پور، فتانه محمودی (1394) تاثیر فلزکاری مکتب خراسان بر فلزکاری مکتب موصل( بررسی موردی قلمدان و گلاب پا مطالعات هنر بومی: 3; 127-153
29
مقاله ارائه‌شده
1
لاله ملا، فتانه محمودی (1400) بررسی سفر زن- قهرمان در افسانه سبزه قبا بر اساس رویکرد تک اسطوره کمبل همایش مازندران شناسی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، ایران¡ بابلسر
2
مریم ماکان، فتانه محمودی (1400) بن مایه های اساطیری سفر قهرمان در داستان نجما و رعنا بر اساس آرای جوزف کمبل همایش مازندران شناسی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، ایران¡ بابلسر
3
مژده شرفخواه، فتانه محمودی (1400) تحلیل ماهیت اسطوره ای آئین برف چال در مازندران با رویکرد ژُرژ دومزیل همایش مازندران شناسی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، ایران¡ بابلسر
4
مژده شرفخواه، فتانه محمودی (1398) تعیین مؤلفه های هویت ملی در عکسهای دوره قاجار چهارمین کنفرانس بین المللی زبان ادبیات فرهنگ و مطالعات تاریخ، گرجستان¡ گرجستان
5
فتانه محمودی، هامون مهدوی، مهناز قاسمی (1398) بازنمایی نمادهای فرهنگی در نقوش سنگ مزارهای سفیدچاه مازندران با رویکرد گیرتز نخستین همایش ملی فرهنگ،زبان و زیست بوم مازندران، ایران¡ بابلسر
6
نیوشا شیدایی راد، فتانه محمودی (1397) مطالعه نمادپردازی عناصر اربعه در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد، ایران¡ رشت
7
میلاد شهانواز، فتانه محمودی (1397) واکاوی رمزگان نگاره ساختن کاخ خورنقِ کمال الدین بهزاد با رویکرد آیکونولوژی همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد، ایران¡ رشت
8
سونا عسگری، فتانه محمودی (1397) خوانش بینامتنی نقوش هندسی و حیوانی کاشی های ستاره ای ایلخانی همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد، ایران¡ رشت
9
مژده شرفخواه، فتانه محمودی (1397) کارکرد اجتماعی عکس های دوره قاجار بر روابط قدرت با رویکرد نشانه شناسی اجتماعی کرس و ون لیوون همایش بین المللی نشانه شناسی مسائل و کنش های اجتماعی از ابتدا تاکنون، ایران¡ تهران
10
الهام ماهری، فتانه محمودی (1397) تجلی اسطوره در نمایشنامه ضحاک غلامحسین ساعدی با رویکرد اسطوره سنجی ژیلبر دوران نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران¡ تهران
11
رفعت حسینی نژاد، فتانه محمودی (1397) تحلیل نحوه تجلی عناصر بالغت در هنرهای بصری )مطالعه موردی: شمایلنگاری کتاب مقدس( پنجمین همایش متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
12
مژده شرفخواه، فتانه محمودی (1397) خوانش نگاره نبرد بهرام و اژدها براساس نقد آیکونولوژی پنجمین همایش متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
13
فتانه محمودی، سعید اخوانی (1397) نقد اسطوره ای آیین » تیرماسیزه شو« در مازندران ( با رویکرد ژرژ دومزیل) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
14
فتانه محمودی، آذین اردشیری (1397) کارکرد حرکت اسپیرال در رقص سماع و نگارگری اسلامی عرفان در کلام مولانا، ایران¡ اردبیل
15
راضیه حق شناس، فتانه محمودی (1396) هویت یابی و فرهنگ سازی نقش قهرمان در بازی های رایانه ای (بررسی موردی بازی ایرانی میر مهنا و بازی خارجی ندای وظیفه) بازی های رایانه ای فرصت ها و چالش ها، ایران¡ اصفهان
16
فتانه محمودی، هامون مهدوی (1396) بازخوانی اشتراکات فرهنگی در آثار هنری ایل شاهسون و قفقاز ( بررسی موردی دست بافته ها) همایش بین المللی گفتگوی فرهنگی در آسیای مرکزی و قفقاز، ایران¡ بابلسر
17
18
سعید اخوانی، فتانه محمودی (1396) بررسی کارکرد روشهای نقد هنری در آثار ادبی چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
19
فتانه محمودی، سعید اخوانی (1396) نمادگرایی در آثار هنری ایلخانیان ( بررسی موردی نقوش تزئینی سفال های سلطان آباد) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی، ایران¡ بجنورد
20
نیلوفر مرندی، فتانه محمودی (1396) کاربرد نمادین نقوش جانوری در مهرهای دوره ساسانی اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی، ایران¡ بجنورد
21
مصطفی رستمی، فتانه محمودی، سودابه ملک زاده (1396) نمادشناسی نقشمایه های سنگ مزارهای لرستان اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی، ایران¡ بجنورد
22
سعید اخوانی، فتانه محمودی (1395) تاثیر تلقی کارگردان از مفهوم متن بر خوانش نظریه فاصله گذاری برتولت برشت کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها با رویکرد فناوری ­های نوین و هویت اسلامی- ایرانی، ایران¡ تهران
23
سعید اخوانی، فتانه محمودی (1395) تاثیر تلقی کارگردان از مفهوم متن بر خوانش نظریه فاصله گذاری برتولت برشت اولین کنفرانس بین المللی هنر معماری و کاربردها، ایران¡ تهران
24
زهرا فلاح، فتانه محمودی (1395) بازتاب آثار زنان نقاش در آینه ی جهانی شدن هنر اولین کنفرانس بین المللی هنر معماری و کاربردها، ایران¡ تهران
25
سعید اخوانی، فتانه محمودی (1395) تحلیل نگارگری ایران در ارتباط با ادبیات کهن پارسی ( مطالعه موردی تقابل دومین همایش ملی متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
26
زهرا فلاح، فتانه محمودی (1395) نقد زن محور )فمنیستی( به متون کهن فارسی )مطالعه موردی مرزباننامه و کلیله و دمنه( دومین همایش ملی متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
27
ماندانا یعقوبی بشلی، فتانه محمودی (1395) بررسی تنوع پوشش سر در برخی دیوارنگاره های کاخ چهلستون اصفهان کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی، ترکیه¡ استانبول
28
نرگس اکبری، عابد تقوی، فتانه محمودی (1394) شهر کهن نیشابور از بنیان تا حملهی مغول )بر اساس منابع تاریخی و شواهد باستانشناختی( همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، ایران¡ تهران
29
یزدان موسی پور، فتانه محمودی (1394) قرابت های ساختاری و مضمونی هنر فلزکاری مکتب خراسان و موصل ( بررسی موردی گلاب پاش و شمعدان همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی، ایران¡ مشهد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
آزاده غروی، محمد اعظم زاده، فتانه محمودی (1398) تحلیلی بر شیوه های ساخت آگهی های تبلیغاتی فیلم های سینمایی ایران
2
3
آزاده کارگزار، فتانه محمودی، سید رسول موسوی حاجی (1396) بررسی مضامین و عناصر شیعی بکار رفته در کتب چاپ سنگی دوره قاجار
4
سودابه ملک زاده، مصطفی رستمی، فتانه محمودی (1396) نمادشناسی نقوش سنگ مزارهای آرامستان تخت فولاد اصفهان
5
سعید اخوانی، فتانه محمودی، مهدی خبازی کناری (1396) تلقی جدید از متن و تأثیر آن بر کارگردانی
6
7
8
ماندانا یعقوبی بشلی، فتانه محمودی، مصطفی رستمی (1395) تاثیر دین و فرهنگ بر پوشاک قلمرو صفوی و عثمانی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
فتانه محمودی (1396) بررسی طرح و نقش در سفال های سلطان آباد دوره ایلخانی دانشگاه مازندران

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده (1401 - 1401)
 • معاون آموزشی (1393 - 1401)
 • مدیرگروه صنایع دستی - پژوهش هنر (1391 - 1393)
 • رئیس دانشکده (1383 - 1384)
 • مدیر پژوهش دانشکده (1382 - 1384)
 • مدیرگروه صنایع دستی (1381 - 1385)
بیشتر