09 بهمن 1401
فتانه محمودي

فتانه محمودی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / پژوهش هنر
تلفن: 01135302720
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی طرح و نقش در سفال های سلطان آباد دوره ایلخانی
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
سفال ایلخانی، سفال سلطان آباد، عناصر بصری، بینامتنیت، آیکونولوژی.
پژوهشگران فتانه محمودی (نفر اول)

چکیده

بی شک سفال یکی از مهم ترین داده هایی است که می تواند به شناخت هرچه بهتر جوامع و فرهنگ ها کمک شایانی کند. هدف انجام این پروژه بررسی کیفیت عناصر بصری نقش شده بر سفالینه های مناطق سلطان آباد در دوره ایلخانی است. دلیل انتخاب این منطقه، وجود عناصر و مؤلفه های گوناگون در ساخت و تزیین بود که از زوایای متعددی قابل بررسی و مطالعه هستند و این موضوع بیان کننده بخشی از فرهنگ تصویری و سنت هنری سرزمین ایران است یکی از تحولات مهم تاریخ در عصر ایلخانیان، اسلام گرایی مغولان و تبدیل شدن حکومت ایلخانی به یک حکومت مسلمان بود. این تحول حاصل یک رشته فعل وانفعالات فکری، سیاسی و اجتماعی بود و گروه ها و شخصیت های مختلفی در عملی شدن آن نقش داشتند. روش این مقاله توصیفی- تحلیلی با رویکرد آیکونولوژی بوده و به بررسی هنر سفالگری دوره ایلخانی پرداخته و با تحلیل بینامتنی به سؤالات پاسخ داده است. سؤالی که پژوهش به آن پاسخ می دهد این است که: عناصر بصری متداول در دوره ایلخانی چه تأثیری بر تزئینات سفال سلطان آباد داشته است؟ آثار موردبحث در این مقاله به تعدادی از سفال های سلطان آباد مربوط است. نتیجه تحقیق بیانگر این است که کاربرد عناصر انسانی بنا بر تعالیم اسلام کمتر شده و بیشتر به نقوش جانوران و گیاهان پرداخته شده است. بررسی عناصر تزئینات سفال ها نشان دهنده تأثیرات عناصر نمادین هنر چین ازجمله ققنوس و لوتوس بوده که در هنر سفالگری ایلخانی کاربرد داشته است.