09 بهمن 1401
فتانه محمودي

فتانه محمودی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / پژوهش هنر
تلفن: 01135302720
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل نگارگری ایران در ارتباط با ادبیات کهن پارسی ( مطالعه موردی تقابل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ادبیات، نگارگری، خاوران نامه، تقابل خیر و شر
پژوهشگران سعید اخوانی (نفر اول) ، فتانه محمودی (نفر دوم)

چکیده

ادبیات یکی از مهمترین جریانهای هنری و فکری در طول تاریخ ایران است. به گونه ای که نمی توان فرهنگ این سرزمین را جدا از آن تصور کرد و نگارگری به عنوان یکی دیگر از میراث گرانبهای هنری غالباً با ادبیات هم نشست و در تعامل بوده است. یکی از نمونه- های این هم نشستی ادبیات و نگارگری، خاوران نامه ی ابن حسام خوسفی است. اهمیت این نسخه که در سده نهم هجری قمری به تنظیم و تصویرگری درآمده به مجالس تصویر هنرمندانه ی آن است. این منظومه ی حماسی- مذهبی، دربرگیرنده ی توصیف غزوات امام » فرهاد نقاش « اول شیعیان است و در سال 038 ه.ق سروده و تصاویر و تذهیب نسخه، کار دانسته شده است. ضروری مینماید که این گنجینه ی هنری ایران با نظریه ها، رویکردها و روشهای جدیدی که در حوزهی نقد هنری و زیباشناسی مطرح است مورد تحلیل و پژوهش قرار بگیرد. در این مقاله تلاش شده است تا نگاره های خاوران نامه از جنبه ی اسطوره ای و تقابل خیر و شر خوانش و مورد تحلیل قرار بگیرد