09 بهمن 1401
فتانه محمودي

فتانه محمودی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / پژوهش هنر
تلفن: 01135302720
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان واكاوي عوامل مؤثر بر روند طراحي و نگرش هنرمندانه در چهره پردازي تصاوير كتاب قابوس نامه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تصویرگری؛ طراحی؛ چهره پردازی؛ قابوس نامه
مجله نگره
شناسه DOI 10.22070/negareh.2016.358
پژوهشگران فاطمه نصیری (نفر اول) ، محمد اعظم زاده (نفر دوم) ، فتانه محمودی (نفر سوم)

چکیده

چهره های کتاب قابوس نامه با دیگر نمونه های تصویرگری کتاب ایران تفاوت های بارزی دارد؛ شیوۀ طراحی متمایز برخی از اجزای چهره مانند چشم ها، لب و دهان، موهای سر و محاسن که به شکل گیری حالات ویژه ای منجر شده است نشانه هایی از حضور سبکی خاص در نحوۀ تصویرگری این اثر دارد که علاوه بر تأثیر پذیری از متن از موقعیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی منطقۀ طبرستان طی دورۀ مورد نظر نیز نشئت گرفته است. این مقوله با هدف بررسی شیوه چهره پردازی این کتاب از منظر هنر ایران به تبیین دلایل تأثیر گذار بر آن با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه نمونه های موجود می پردازد و در نهایت این نتیجه حاصل می شود که چهره پردازی در آن با خصلت چهره های اصیل ایرانی انجام گرفته است ضمن اینکه نمودهایی از شیوۀ طراحی چهره در فرهنگ های دیگر را نیز در خود مستتر دارد.