1403/01/25
ماشاء اله متین فر

ماشاء اله متین فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی.
تلفن: 35302496

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی ، دانشگاه دولتی لومونتسف مسکو ، روسیه (1379 - 1383)
    عنوان رساله:
  • کارشناسی ارشد ریاضی محض - جبر ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1368 - 1372)
    عنوان رساله: گروههای مرتبه - انتقالی
  • کارشناسی دبیری ریاضی ، خوارزمی تهران ، ایران (1363 - 1368)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Strategies for disease diagnosis by machine learning techniques الهام حافظیه، علی توکلی، ماشاء اله متین فر (1402)
A NUMERICAL APPROACH FOR SOLVING BAGELY-TORVIK AND FRACTIONAL OSCILLATION EQUATIONS Saha Salati, Mashallah Matinfar, Hossein Jafari (2023)
سولیتونهای نوری و جوابهای دیگر معادله کوندو- موکرجی-ناسکار دوبعدی کامیار حسینی، ماشاء اله متین فر، محمدعلی میرزازاده (1400)
A nonlinear Schrödinger equation describing the polarization mode and its chirped optical solitons Mostafa Eslami, - -, Mashallah Matinfar, mohammad Mirzazadeh, - -, - - (2021)
A fuzzy solution of wave equation by FFS-transform - -, - -, Mashallah Matinfar (2020)
Exponential Stability of Linear Systems with Multiple Time Delays Yadollah Ordokhani, Elham Taghizadeh, Dariush Behmardi, Mashallah Matinfar (2016)
Moving least square for systems of integral equations Mashallah Matinfar, Masoumeh Pourabd (2015)
The first integral method to study the (2+ 1)-dimensional Jaulent–Miodek equations Mashallah Matinfar, Mostafa Eslami, S Roshandel (2015)
A Strong Computational Method for Solving of System of Infinite Boundary Integro-Differential Equations Mashallah Matinfar, Abbas Riahifar, Hamideh Abdollahi Lashaki (2015)
An efficient method for Cauchy problem of ill‐posed nonlinear diffusion equation Mashallah Matinfar, Mostafa Eslami, Mohammad Saeidy (2013)
GMRES implementations and residual smoothing techniques for solving ill-posed linear systems Mashallah Matinfar, Hossein Zaremoghaddam, Mostafa Eslami, Mohammad Saeidy (2013)
مقاله ارائه شده
شبیه سازی عددی گزینه های مبادلاتی با نقدینگی محدود مدل متغیر کنترل شده اصغر سیفی، ماشاء اله متین فر، عباسعلی ابونوری، سمیه ایزدی (1402)
Image inpainting via patterns - -, Mashallah Matinfar, Ali Tavakoli (2022)
A NEW APPROACH BASED ON NEAREST DISTANCE FOR PREDICTION OF COVID-19 eLHAM SA, Mashallah Matinfar, Ali Tavakoli (2022)
حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری مرتبه متغیر با استفاده از تقریب ریتز و روش هم محلی سمیه شیخی، ماشاء اله متین فر، محمد عرب فیروزجایی (1400)
حل دستگاه های معادلات دیفرانسیل کسری خطی با روش تکرار کسری ماشاء اله متین فر، مصطفی اسلامی، سحر محسن آبادی (1397)
سخنرانی
کهاد ریاضی حاشیه ای مهمتر از متن ماشاء اله متین فر (1401)
فعالیت های علمی اجرایی
عضو پیوسته انجمن ریاضی ایران ماشاء اله متین فر (1401)
پایان نامه
حل عددی سیستمهای دینامیکی با استفاده از توابع پایه ای مرضیه دوستی، یداله اردوخانی، ماشاء اله متین فر (1402)
حل رده ای از معادلات دیفرانسیل به روش نیمه تحلیلی شبه پارامتری تکراری آتنا ملایی کندلوس، حمیده عبدالهی لاشکی، ماشاء اله متین فر (1402)
یک روش جدیدی برای پیش بینی نتایج بالینی در تصاویر پزشکی الهام حافظیه، علی توکلی، ماشاء اله متین فر (1402)
بررسی یکتایی و پایداری جواب برای مسئله عکس استورم-لیوویل با نقاط منفرد مائده باقرزاده، ماشاء اله متین فر، عبدالعلی نعمتی حسین آبادی (1402)
مسایل نقطه زینی با روش تندترین کاهش در طرح ضمنی Ahmad Abdolvahed, Ali Tavakoli, Mashallah Matinfar (2023)
M- ماتریس و خواصی از آن و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل معمولی مرضیه خضرایی، اله بخش یزدانی چراتی، ماشاء اله متین فر (1395)