1403/01/24
ماشاء اله متین فر

ماشاء اله متین فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی.
تلفن: 35302496

مشخصات پژوهش

عنوان
M- ماتریس و خواصی از آن و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل معمولی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
معادلات دیفرانسیل معمولی- معادلات تفاضل خطی- معادلات دیفرانسیل خطی- M ماتریس- روش تفاضلات متناهی- مساله کوشی.
سال 1395
پژوهشگران مرضیه خضرایی(دانشجو)، ماشاء اله متین فر(استاد راهنما)، اله بخش یزدانی چراتی(استاد مشاور)

چکیده

این پایان نامه مطالبی را در باره ی ماتریس هایی با ویِگی های خاص تحت عنوان M- ماتریس و کاربرد آنها در حل انواعی از معادلات ارائه می کند. در راستای نیل به این هدف شرایط لازم و کافی برای تشخیص M- ماتریس ارئه شده و سپس خاصیت هایی از M- ماتریس ها که در حل معادلات راه گشا هستند بیان می گردد....