1403/03/07
ماشاء اله متین فر

ماشاء اله متین فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی.
تلفن: 35302496

مشخصات پژوهش

عنوان
یک روش جدیدی برای پیش بینی نتایج بالینی در تصاویر پزشکی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
یک روش جدید برای پیش بینی نتایج بالینی در تصاویر پزشکی
سال 1402
پژوهشگران الهام حافظیه(دانشجو)، علی توکلی(استاد مشاور)، ماشاء اله متین فر(استاد راهنما)

چکیده

یک روش جدید برای پیش بینی نتایج بالینی در تصاویر پزشکی