1403/01/24
ماشاء اله متین فر

ماشاء اله متین فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی.
تلفن: 35302496

مشخصات پژوهش

عنوان
حل ردهای از معادلات دیفرانسیل کسری مرتبهی متغیر با استفاده از تقریب ریتز و چندجملهایهای جنوچی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
حل ردهای از معادلات دیفرانسیل کسری, مرتبهی متغیر با استفاده از تقریب ریتز و چندجملهایهای جنوچی
سال 1399
پژوهشگران سمیه شیخی ، ماشاء اله متین فر ، محمد عرب فیروزجایی

چکیده

حل ردهای از معادلات دیفرانسیل کسری مرتبهی متغیر با استفاده از تقریب ریتز و چندجملهایهای جنوچی