1403/03/07
ماشاء اله متین فر

ماشاء اله متین فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی.
تلفن: 35302496

مشخصات پژوهش

عنوان
حل رده ای از معادلات دیفرانسیل به روش نیمه تحلیلی شبه پارامتری تکراری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
معادلات دیفرانسیل، روش نیمه تحلیلی، روش شبه پارامتری تکراری
سال 1402
پژوهشگران آتنا ملایی کندلوس(دانشجو)، حمیده عبدالهی لاشکی(استاد مشاور)، ماشاء اله متین فر(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه روش جدیدی از روشهای مبتنی بر تکرار تحت عنوان PIM برای حل رده ای از معدلات دیفرانسیل معرفی شد. بویژه کارایی و دقت روش روی چند مثال نشان داده شد و مقایسه ای با چند روش معمول انجام شد که نشان داده شد روش مورد اشاره کاراتر است.