1402/12/13
مهرداد مدهوشی

مهرداد مدهوشی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 35302523

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدیریت ، دانشگاه تهران ، ایران (1367 - 1373)
    عنوان رساله: بررسی عوامل موفقیت و شکست پروژه های ملی و ارایه مدل پیش بینی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
الگوی راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان دانش محور عبدالحسین قاضوی گرمه، مهرداد مدهوشی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، میثم شیرخدایی (1401)
عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه ای ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران) علی اسماعیلی، ابراهیم صالحی عمران، مهرداد مدهوشی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1400)
ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه مازندران ایوب رمضانی، مهرداد مدهوشی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، نادر رازقی (1398)
علل و زمینه های فساد دانشگاهی و پیامدهای ناشی از آن مریم قائدی، مهرداد مدهوشی، نادر رازقی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1397)
تحلیل سیاست های مورد تأکید اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی مریم قائدی، مهرداد مدهوشی، نادر رازقی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1397)
شناسایی و بررسی موانع گذار اجتماعی- فنی به سیستم های خورشیدی فتوولتاییک با تاکید بر رژیم برق فسیلی زهره رحیمی راد، محمود یحیی زاده فر، طاهره میرعمادی، مهرداد مدهوشی (1397)
تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در ایران زهره رحیمی راد، محمود یحیی زاده فر، طاهره میرعمادی، مهرداد مدهوشی (1396)
توسعه روش تصمیم گیری DANP براساس مجموعه های فازی تردیدی بازه مقدار مهدی دیوسالار، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی (1396)
بررسی روابط ساختاری محرک ها و مشوق های تولید پایدار محمد اسلم حسین بر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی (1396)
تأثیر برنامه ریزی فروش و عملیات بر عملکرد کلی زنجیرۀ تأمین: مطالعه موردی در صنعت فرمینگ مهرداد مدهوشی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، یاسر نعمتی (1396)
ارائۀ مدل مفهومی برای انتخاب تأمین کنندگان پایدار (مطالعۀ موردی: شرکت سایپا) عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی، احمد جمالیان (1394)
مقاله ارائه شده
مطالعه تطبیقی اقدامات زنجیره تامین لارج در صنایع لبنی زین العابدین اکبرزاده، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی، حسنعلی آقاجانی (1396)
بخش بندی تامین کنندگان، مروری بر مفاهیم و مدل ها مهرداد مدهوشی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، هوشمند بهرام زاده (1395)
تحلیل ارتباط بین محرکهای تولید پایدار با استفاده از دیماتل خاکستری عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی، محمود یحیی زاده فر، محمد اسلم حسین بر (1394)
ارائه چارچوبی جهت ارزیابی و انتخاب بازارهای هدف بین المللی مهرداد مدهوشی، محمد رضا طبیبی، فاطمه خزایی (1394)
نشریات
مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی محسن حاجی تبار فیروزجایی، ابراهیم صالحی عمران، مهرداد مدهوشی، صمد ایزدی، نعمت اله عزیزی، محمود شارع پور، یداله مهرعلیزاده، مسعود روحانی (1395)
پایان نامه

علایق پژوهشی

  • مدیریت دانش، مطالعات علم و فناوری
بیشتر