1403/01/24
مهرداد مدهوشی

مهرداد مدهوشی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 35302523

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و اولیت بندی بازارهای جدید برای محصول زعفران ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انتخاب بازارهای بین المللی، صادرات، بازار جدید، فرآیند تحلیل شبکه ای، تکنیک ویکور
سال 1395
پژوهشگران حمید تاجر زاده ، مهرداد مدهوشی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی

چکیده

شناسایی و اولیت بندی بازارهای جدید برای محصول زعفران ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره