1403/01/24
مهرداد مدهوشی

مهرداد مدهوشی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 35302523

مشخصات پژوهش

عنوان
مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
-
سال 1395
پژوهشگران ابراهیم صالحی عمران ، یداله مهرعلیزاده ، محمود شارع پور ، نعمت اله عزیزی ، صمد ایزدی ، مهرداد مدهوشی ، محسن حاجی تبار فیروزجایی ، مسعود روحانی

چکیده

-