1403/01/24
مهرداد مدهوشی

مهرداد مدهوشی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 35302523

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه روشی برای بخش بندی تامین کنندگان با رویکرد سبز و تاب آور
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بخش بندی تأمین کننده، زنجیره تأمین سبز، زنجیره تأمین تاب آور، روش بهترین-بدترین(BWM)
سال 1395
پژوهشگران هوشمند بهرام زاده(دانشجو)، حمیدرضا فلاح لاجیمی(استاد مشاور)، مهرداد مدهوشی(استاد راهنما)

چکیده

بخش بندی تأمین کنندگان در بلندمدت، باعث ایجاد مزیت رقابتی در کل زنجیره تأمین می شود و شرکت ها با استفاده از این امر می توانند تا در سریع ترین زمان ممکن و با صرف کمترین هزینه به تأمین کنندگان مناسب دسترسی پیدا کنند. در این راستا، هدف این پژوهش ارائه مدلی برای بخش تأمین کنندگان بر اساس رویکردهای سبز و تاب آور در صنایع لبنی استان مازندران بوده است. برای این کار پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش، شاخص هایی برای بخش بندی تأمین کنندگان شناسایی شدند که پس از بررسی خبرگان در صنعت لبنیات، تنها 18 شاخص مناسب تشخیص داده شدند. سپس پرسشنامه ای بین 13 نفر از خبرگان موجود در صنعت لبنیات استان مازندران توزیع گردید و بر اساس داده های بدست آمده از این پرسشنامه ها، وزن هر یک از این شاخص ها با استفده از روش BWM محاسبه گردید. سپس مقدار عملکردی 19 تأمین کننده اصلی شرکت های لبنی که میان این شرکت ها مشترک بودند، ارزیابی گردید و در نهایت با استفاده از FTOSIS امتیاز نهایی هر یک از تأمین کنندگان محاسبه و در قالب مدلی با ابعاد سبز و تاب آور، این تأمین کنندگان بخش بندی شدند. نتایج پژوهش، مدل جامعی برای بخش بندی تأمین کنندگان در صنعت لبنیات با استفاده از دو رویکرد سبز و تاب آور ارائه کرده است که می تواند مورد استفاده صنعت گران و پژوهش گران قرار گیرد.