1403/01/24
مهرداد مدهوشی

مهرداد مدهوشی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 35302523

مشخصات درس

عنوان سیستم اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات