1403/05/03
هادی بیاتی

هادی بیاتی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35302608

تحصیلات

  • دکترای تخصصی تاریخ ، دانشگاه خوارزمی ، ایران (1391 - 1396)
    عنوان رساله: بررسی نقش ابزارهای اقتصادی در روابط حکومت صفوی و عثمانی
  • کارشناسی ارشد تاریخ ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1388 - 1390)
    عنوان رساله: نقش پناهندگی سیاسی در روابط صفویان با عثمانیان و ازبکان
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
انعکاس مهدی باوری در تاریخ نگاری‌‌های عهد سربداری هادی بیاتی، سید باقر حسینی کریمی (1402)
بازتاب خرافه گرایی و مؤلفه های آن در شعر شاعران عصر صفوی محسن رستمی، هادی بیاتی، محمد حسن رازنهان (1402)
Investigating how to achieve an Islamic state in the Islamic world raza allah dadi, mohsen Hosseini Dehnavi, Hadi Bayati (2021)
مقاله ارائه شده
کتاب
تاریخ معاصر ارتش در ایران هادی بیاتی، مجید یوسفی، رضا جهانفر (1401)
برگزاری همایش
همایش ملی بزرگداشت آیت الله کوهستانی عباس زارع، هادی بیاتی (1401)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
جایگاه زنان شیعی عصر صفوی در توسعه و ترویج علوم و مراکز علمی هادی بیاتی، حسین کاظمی، رضا شجری قاسم خیلی، امامعلی شعبانی (1402)
بررسی مبانی فکری پیشرفت تز دیدگاه سیدجمال الدین اسدآبادی حمید رضا منیری حمزه کلایی، فرشته ابوالحسنی نیارکی، هادی بیاتی، محمد اسماعیل قاسمی طوسی (1402)
پیامدهای جنگ جهانی دوم بر سیاست صنعتی سازی در ایران سید حسن شجاعی دیوکلایی، امامعلی شعبانی، رضا شجری قاسم خیلی، هادی بیاتی (1402)
تبارسازی در سده‌های میانه تاریخ ایران امامعلی شعبانی، رضا شجری قاسم خیلی، سید حسن شجاعی دیوکلایی، هادی بیاتی (1402)
کرسی ترویجی با عنوان تبارسازی در سده های میانه تاریخ ایران امامعلی شعبانی، رضا شجری قاسم خیلی، هادی بیاتی، سید حسن شجاعی دیوکلایی (1402)
تجزیه و تحلیل سنت الهی در قرآن کریم هادی بیاتی، محمد شریفی، حمید رضا منیری حمزه کلایی، امامعلی شعبانی (1402)
فرصت مطالعاتی

علایق پژوهشی

  • تاریخ فرهنگ و تمدن ایران
بیشتر