06 فروردین 1402

احمد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم سیاسی
تلفن: 01135302152
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1387)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
احمد رشیدی (1401) تداوم و تغییر در علل مداخله های نظامی روسیه رهیافت های سیاسی و بین المللی: دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی: 71); 11-42
2
3
محمد غلامی، احمد رشیدی، رضا اختیاری امیری (1401) ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز روابط خارجی: دوره 14، شماره 53; 213-231
4
احمد رشیدی (1400) استراتژی هوش مصنوعی روسیه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز: دوره 27، شماره 116; 59-90
5
روح اله حسین پور، احمد رشیدی (1400) اعتراضات دیماه 96 از منظر تئوری جامعه شبکه ای پژوهش های راهبردی سیاست: دوره10، شماره39،زمستان1400،140-109; 109-140
6
Mohammad Ghezelsofla, Ahmad Rashidi (2021) Intellectuals, Ideology and Politics: A Critical Review of the Intellectuals’ Role in Society The International Journal of Humanities and Social Studies: 9; 38-44
7
احمد رشیدی، حسین دوست محمدی، فاطمه موسی نیا مداح (1399) بازخوانی رویکرد علی شریعتی نسبت به روحانیت از تقابل راهبردی تا تعامل تاکتیکی اندیشه سیاسی در اسلام: دوره 7، شماره 25; 1-28
8
رضا اختیاری امیری، احمد رشیدی، عبدالله سلطانیان (1399) ائتلاف دوفاکتو عبری-عربی و امنیت ملی ج.ا.ایران مطالعات سیاسی جهان اسلام: 33; 101-125
9
محمد صادق تابعی، احمد رشیدی، رضا اختیاری امیری (1399) همگرایی در سایه ی محیط زیست: مسایل زیست محیطی کاسپین و همگرایی منطقه ای مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی: دوره 10، شماره 34; 200-226
10
احمد رشیدی، رضا اختیاری امیری، جواد شفقت نیا (1398) روابط مسکو- تل آویو و منافع جمهوری اسلامی ایران در سوریه سیاست دفاعی: سال 28، شماره 109، زمستان 1398; 1-29
11
احمد رشیدی، رضا اختیاری امیری، سجاد سیف االه زاده (1398) تحلیل مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتابهای درسی دوره متوسطه (مورد پژوهی کتابهای جدید جامعه شناسی در رشته علوم انسانی) جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: دوره 6، شماره 14; 207-231
12
احمد رشیدی، مونا معنوی (1398) فراتحلیل وظایف نظارتی سازمان بازرسی و مفهومبندی آن در الگوی حکمرانی خوب فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی: دورۀ24 ،شمارۀ87 ،پاییز 1398; 102-81
13
رضا اختیاری امیری، احمد رشیدی، محمدرضا محمدی (1398) تحلیل بهترین انتخاب سیاست خارجی قطر در قبال ایران و عربستان سعودی در چارچوب نظریه بازی ها پژوهشهای سیاسی جهان اسلام: نهم; 1-33
14
احمد رشیدی، ماری ملکی (1398) منافع روسیه و بحران های منطقه قفقاز جنوبی سیاست و روابط بین الملل: دوره 3، شماره 5 بهار و تابستان; 91-105
15
احمد رشیدی، حسین دوست محمدی (1398) تحلیل ساختار سه وجهی اندیشه های دکتر علی شریعتی فصلنامه سیاست: دوره 49، شماره 3، پاییز 1398; 645-664
16
احمد رشیدی (1398) معماوارگی گفتمان قدرت نرم روسیه مطالعات اوراسیای مرکزی: دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398; 94-75
17
احمد رشیدی، سید صالح موسوی (1398) درآمدهای نفتی و آثار متعارض آن بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران و نروژ مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398402; 373-402
18
سجاد عموزاد خلیلی، احمد رشیدی، حسین پیردشتی (1397) بررسی نقش مشارکت مردمی در بهبود عملکرد مدیریت بحران دانش پیشگیری و مدیریت بحران: دوره هشتم، شماره 3; 255-268
19
20
21
احمد رشیدی، جمال مختاری (1396) حکومت دینی و دموکراسی؛ بررسی آرا و اندیشه های مجتهد شبستری و مصباح یزدی فقه حکومتی: شماره سوم، تابستان 1396; 25-48
22
احمد رشیدی (1395) رهیافت های متعارض در سیاست خارجی روسیه مطالعات اوراسیای مرکزی: دوره 9، شماره 2; 267-249
23
احمد رشیدی، امین خادمی (1395) جرم سیاسی و چالش های فراروی تعریف آن در ایران فصلنامه مطالعات سیاسی: سال هشتم، شماره 32، تابستان 1395; 131-150
24
احمد رشیدی، مریم براتی (1395) بررسی وضعیت زنان زندانی و روشهای بازپروری آنها(مطالعه موردی زندانیان اراک در 1394) پژوهش نامه زنان: سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1395; 67-93
مقاله ارائه‌شده
1
احمد رشیدی، محمد صادق تابعی (1399) همگرایی در پرتو مخاطره؛ کرونا مجالی برای همگرایی منطقه ای همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان، ایران¡ تهران
2
ساناز رمضانپور، احمد رشیدی (1399) ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﻨﺸﮕﺮی زﻧﺎن در اﯾﺮان کنفرانس بین المللی علم سیاست، مطالعات زنان و آینده، ایران¡ تهران
3
Ahmad Rashidi, Mohammad-Kazem Shojaee (2018) The March Developments of 1918 in the Eye of Sa'ed Maraghei's, the Consul of Iran in Baku Terror Against Multiculturalism, Azerbaijan Republic, Baku
4
احمد رشیدی، محمد غلامی (1396) ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز همایش بین المللی گفت وگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز، ایران¡ بابلسر
5
سپنتا مجتهد زاده، احمد رشیدی (1396) ارزیابی حق بر آزادی تجمعات مسالمت آمیز در متمم قانون اساسی مشروطه ایران قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران، 25 بهمن، تبریز، ایران، ایران¡ تبریز
6
سجاد عموزاد خلیلی، احمد رشیدی (1395) پیامدهای جهانی شدن و همگرایی یا واگرایی کشورهای اسلامی دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی اسلامی، ایران¡ بهشهر
7
احمد رشیدی (1395) شکنندگی دولت ها در غرب آسیا؛ علل و پیامدها همایش ملی غرب آسیا؛ چالش ها و افق های فرارو، ایران¡ آزادشهر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
احمد رشیدی، علی میرزایی، سمیرا شفیعی (1399) انقلاب اسلامی در استان مرکزی شابک:978-622-271-018-7
2
3
4
5
سیروس فیضی، احمد رشیدی (1383) جهانی شدن، قدرت و دموکراسی شابک:9789648161250
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی