1403/03/25

احمد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تلفن: 01135302152

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1387)
    عنوان رساله:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز محمد غلامی، احمد رشیدی، رضا اختیاری امیری (1401)
اعتراضات دیماه 96 از منظر تئوری جامعه شبکه ای روح اله حسین پور، احمد رشیدی (1400)
بازخوانی رویکرد علی شریعتی نسبت به روحانیت از تقابل راهبردی تا تعامل تاکتیکی احمد رشیدی، حسین دوست محمدی، فاطمه موسی نیا مداح (1399)
ائتلاف دوفاکتو عبری-عربی و امنیت ملی ج.ا.ایران رضا اختیاری امیری، احمد رشیدی، عبدالله سلطانیان (1399)
همگرایی در سایه ی محیط زیست: مسایل زیست محیطی کاسپین و همگرایی منطقه ای محمد صادق تابعی، احمد رشیدی، رضا اختیاری امیری (1399)
روابط مسکو- تل آویو و منافع جمهوری اسلامی ایران در سوریه احمد رشیدی، رضا اختیاری امیری، جواد شفقت نیا (1398)
تحلیل ساختار سه وجهی اندیشه های دکتر علی شریعتی احمد رشیدی، حسین دوست محمدی (1398)
بررسی نقش مشارکت مردمی در بهبود عملکرد مدیریت بحران سجاد عموزاد خلیلی، احمد رشیدی، حسین پیردشتی (1397)
مبانی فکری ضدیت «طالبانیسم» پاکستان با شیعیان احمد رشیدی، صفی الله شاه قلعه (1391)
مقاله ارائه شده
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
برگزاری همایش
سخنرانی
کرسی نظریه‌پردازی
پایان نامه
فرصت مطالعاتی