31 تیر 1397

احمد رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم سیاسی
تلفن: 9123879724
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
1
احمد رشیدی، محمد غلامی (1396) ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز همایش بین المللی گفت وگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز، ایران، بابلسر
2
سپنتا مجتهد زاده، احمد رشیدی (1396) ارزیابی حق بر آزادی تجمعات مسالمت آمیز در متمم قانون اساسی مشروطه ایران قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران، 25 بهمن، تبریز، ایران، ایران، تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!