29 اسفند 1401
غلامرضا پيروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

معرفی

-

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
عبدالرضا شیردست، فاطمه زهرا صادقی، غلامرضا پیروز (1400) خوانش برجستگی های زبانی و بومی- اقلیمی در شعر معاصر مازندران ادبیات پارسی معاصر: 2; ندارد
2
رقیه هاشمی، غلامرضا پیروز، مهدی خبازی کناری، حسین حسن پورآلاشتی (1400) بررسی تبارشناسانه مفهوم الیناسیون (ازخودبیگانگی) در داستان «گاو» اثر غلامحسین ساعدی پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 62; از صفحه 127 تا صفحه
3
عبدالرضا شیردست، غلامرضا پیروز (1400) لحن عامیانه و شگردهای آن در شعر فارسی امروز مازندران از 1350 تا 1400 فرهنگ و ادبیات عامه: 9; 221-267
4
فاطمه جعفری کمانگر، صمد ایزدی، غلامرضا پیروز (1399) مقایسه تأثیر آموزش رویکرد کلاس معکوس و درس پژوهی بر خلاقیت نگارشی دانشجو معلمان در درس نگارش خلاق پژوهش در برنامه ریزی درسی: سال 17، دوره دوم، شماره 39; 195-214
5
عبدالرضا شیردست، غلامرضا پیروز، علی اکبر باقری خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی (1399) سبک شناسی واژههای مجموعه شعرهای شاعران فارسی سرای مازندران از سال)1357 )تا پایان سال )1397 )با رویکرد الیهای سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 51; 25-45
6
مرتضی محسنی، شهره شیرین کام، احمد غنی پور ملکشاه، غلامرضا پیروز (1399) تحلیل سرودهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس براساس قاعده کاهی لیچ فنون ادبی: دوره 12، شماره 1، پیاپی 30; 93-106
7
هاله کیانی، غلامرضا پیروز (1399) تحلیل انتقادی کاربست مکتب رمانتیسم در جریان شناسی شعر معاصر ایران نقد ادبی: 49; 169-203
8
غلامرضا پیروز، پریناز باقری (1399) مقایسه کهن الگوی مرگ و نوزایی در آثار شفیعی کدکنی و بدیع صقور ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: 58; 67-92
9
فتانه محمودی، مژده شرفخواه، غلامرضا پیروز (1398) ساخت گرایی تکوینی گلدمن به مثابه روشی در نقد آثار هنرهای تجسمی (مطالعه موردی عکس های دوره قاجار) نقد ادبی: 48; 143-174
10
حسن محمدیان، غلامرضا پیروز، مرتضی محسنی (1398) خوانش شعر شفیعی کدکنی در دهه 50 بر اساس نظریه ایدئولوژی آلتوسر شعر پژوهی: 3; 169-188
11
12
parinaz bagheri, GholamReza Pirouz, Aliakbar Bagherikhalili, Hassan Goodarzi (2018) A comparative study of romantic naturalism in Shafiee Kadkani and Badi Saqour Opcion: 34; 657-680
13
فاطمه جعفری کمانگر، غلامرضا پیروز (1397) نگاه انتقادی به نگارش خودآگاهانه و تکنیک زده در فراداستانهای فارسی پژوهش های ادبی: 15; 39-68
14
الهام زارع، نعمت الله ایران زاده، غلامرضا پیروز (1397) عناصر داستانی خاطره نوشته های دفاع مقدس با تاکیدبر اثر دختر شینا متن پژوهی ادبی: مقاله 8، دوره 22، شماره 76; 191-214
15
آتنا ریحانی، مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز، مسعود روحانی (1396) تحلیل بدرالشروح اکبرآبادی بر غزلیات حافظ )بر اساس نظریۀ زیبایی شناسی دریافت یاوس مطالعات شبه قاره: 33; 173-192
16
17
صفوراسادات رشیدی، علی اکبر باقری خلیلی، غلامرضا پیروز (1396) گفتمان شناسی انتقادی چوبک، در رمان «تنگسیر» متن پژوهی ادبی: دوره 21، شماره 72; صفحه 35-62
18
سارا زارع جیرهنده، غلامرضا پیروز (1396) جلوه هایی از عشق مدرن در شعر رمانتیک معاصر پژوهشنامه ادب غنایی: 28; 117-140
19
غلامرضا پیروز، رضا ستاری، سارا زارع جیرهنده (1395) ماهیت شناسی رمانتیسیسم سیاه در شعر دهه سی پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 23; 79-108
20
سید محسن مهدی نیا چوبی، غلامرضا پیروز، رضا ستاری (1395) تحلیل قیاسی مناظره «خسرو و ریدک» با«درخت آسوریک» بر اساس نظریه دیالوگیسم باختین مطالعات ایرانی: 32; -
21
غلامرضا پیروز، سروناز ملک، محدثه فتوت (1395) بررسی هم پیوندی متن و تصویر در شش داستان دفاع مقدس کودکان بر اساس نظریه ی پری نودلمن مطالعات ادبیات کودک: 2; 28
22
عفت سادات غفوری، غلامرضا پیروز، سیاوش حق جو، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1395) نقش عنصر گفت وگو در رابطه مرید و مراد بر مبنای نظریه سازنده گرایی در منطق الطیر عطار ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: سال 12 شماره 45; 155-187
23
غلامرضا پیروز، زهرا مقدسی، فرشته محمودی (1395) نگاهی تطبیقی به رویکرد پوزیتیویسم، در رمان های ژرمینال و سنگ صبور ادبیات تطبیقی-ویژه نامه نامه فرهنگستان: شماره4-پیاپی 56-ویژه نامه13; 7-40
24
غلامرضا پیروز، مریم فقیه عبداللهی (1395) بررسی هوش اجتماعی و مولفه های آن در داستان های کتاب های فارسی دوره ابتدایی مطالعات ادبیات کودک: 1; 24
25
غلامرضا پیروز، مریم فقیه عبداللهی (1395) بررسی هوش اجتماعی و مؤلّفه های آن در محتوای کتاب های فارسی(بخوانیم) دوره ی ابتدایی مطالعات ادبیات کودک: مقاله 1، دوره 7، شماره 1، زمستان 1395،; 24
26
غلامرضا پیروز، احمد خلیلی (1394) «تحلیل ساختاری شعر هزارة دوم آهوی کوهی» ادبیات پارسی معاصر: 5; 21-44
27
غلامرضا پیروز، منیره محرابی کالی (1394) بررسی معنی شناختی حسن تعبیرات مرتبط با مرگ در غزلیات حافظ مجله فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهشی(دانشگاه گیلان): 33; 81-103
28
غلامرضا پیروز، مریم فقیه عبداللهی (1394) بن مایه های فوتوریستی در شعر ولادیمیر مایاکوفسکی و طاهره صفّارزاده ادبیات تطبیقی-ویژه نامه نامه فرهنگستان: -; -
29
غلامرضا پیروز، خادمی کولایی مهدی، زهرا مقدسی (1394) پسامدرنیسم ایدئولوژیک در رمان دفاع مقدّس (با تکیه بر رمان سرد سفید) تفکر و کودک - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: -; -
30
غلامرضا پیروز، مریم فقیه عبداللهی (1393) ادبیّات به عنوان کانون بازتاب توسعه ی فرهنگی و اجتماعی: گذار از سنّت به تجدّد در آثار میرزاده ی عشقی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: 3; 9-28
31
غلامرضا پیروز، سروناز ملک (1393) بررسیِ شگردِ بازی های شکلی و چاپی در رمان های پسامدرن فارسی دهۀ هشتاد ادبیات پارسی معاصر: 3; 15-37
32
غلامرضا پیروز، مریم فقیه عبداللهی (1393) مؤلفه های فوتوریسم در شعر طاهره صفّارزاده با تکیه بر مفهوم موعودگرایی علمی نثر پژوهی ادب فارسی: 35; 69-98
33
غلامرضا پیروز، مرضیه حقیقی (1393) طنز کارناوالی و بازتاب آن در داستان‏های بهرام صادقی مطالعات جامعه شناختی: 6; 65-89
34
غلامرضا پیروز، قدسیه رضوانیان، سروناز ملک (1393) فراداستان تاریخ نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید مجله فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهشی(دانشگاه گیلان): 27; 163-186
35
غلامرضا پیروز، سروناز ملک (1392) بررسی شگردهای فرا داستان در رمان «شب ممکن» فصلنامه علمی تخصصی دانشگاه آزاداسلامی: 39; 121-139
36
فاطمه جعفری کمانگر، غلامرضا پیروز (1392) بررسی مفاهیم مدرنیته در رمان سنگ صبور پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 39; -
37
غلامرضا پیروز، عادله قائمی دیوکلایی (1392) «تاریخ گرایی» سهراب سپهری در «مرگ رنگ» تاریخ ادبیات: 72; 51-70
38
حکیمه السادات شریف زاده خاوری، غلامرضا پیروز، مهدی نوروز، سیده فاطمه صغری باقری (1391) بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی عطار نیشابوری و افلوطین فصلنامه متون اسلامی مطالعات ادبی: 3; 47-80
39
غلامرضا پیروز، حسین حسن پورآلاشتی، مراد اسماعیلی (1391) هنجارگریزی در شعر هوشنگ ایرانی شعر پژوهی: 4; 1-22
40
غلامرضا پیروز (1391) تحلیل چندصدایی در قرآن کریم براساس نظریه منطق مکالمه میخاییل باختین فصلنامه متون اسلامی مطالعات ادبی: 1; 44-59
41
غلامرضا پیروز، زهرا مقدسی، محدثه فتوت (1390) بررسی مؤلفه های پسامدرن در رمان آزاده خانم و نویسنده اش نوشته ی رضا براهنی جامعه شناسی هنر و ادبیات: 1; 133-157
42
غلامرضا پیروز، زهرا مقدسی (1390) نوسان زاویه دید در روایت رمان کولی کنار آتش اثر منیرو روانی پور شعر پژوهی: 2; 51-68
43
غلامرضا پیروز، سروناز ملک (1389) مهمترین وجوه سبک شناختی داستانهای احمد محمود سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 4; 167-184
44
غلامرضا پیروز (1388) ابدئولوژی گرایی در رمان نویسی معاصر فارسی (عصر پهلوی) مطالعات فرهنگی و ارتباطات: 14; 149-166
45
غلامرضا پیروز (1387) نقد نو در بوته نقد با تکیه بر نگرش سیستمی جستارهای ادبی: 160; 99-114
46
غلامرضا پیروز، علی اکبر باقری خلیلی (1387) راز و رازداری در عرفان مولوی پژوهش نامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی: شماره 59; -
47
غلامرضا پیروز (1386) درون مایه های داستان های صادق چوبک با تکیه بر رمان سنگ صبور شناخت دانشگاه شهید بهشتی: 86; 155-176
48
غلامرضا پیروز (1385) انسان، اومانیسم و عرفان اسلامی جستارهای ادبی: 4; 19-32
49
غلامرضا پیروز (1385) مازندران در دنیای اساطیر مطالعات ملی: 4; 125-145
50
مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز (1385) پروین اعتصامی در گذرگاه سنت و مدرنیته مطالعات و تحقیقات ادبی: دوره 6، شماره 8; 49-73
51
فاطمه صادقی، غلامرضا پیروز (1384) سهراب سپهری در ترازوی نقد منتقدان مجله فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهشی(دانشگاه گیلان): 5; 21-40
مقاله ارائه‌شده
1
غلامرضا پیروز (1389) از نگاه منتقدان : روح زمانه و نیما نیما و میراث نو، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
شهره شیرین کام، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، غلامرضا پیروز (1399) تحلیل فرمالیستی ترانه های فارسی در سده ی اخیر
2
3
4
سیده حاتمه جولانی، شهرام احمدی، غلامرضا پیروز (1396) مقایسه مفهوم( عشق) در اشعار فریدون مشیری و سیمین بهبهانی
5
هاله کیانی، قدسیه رضوانیان، غلامرضا پیروز، علیرضا نیکویی (1396) بررسی وضعیت نقد ادبی در نشریات دانشگاهی
6
عفت السادات غفوری، غلامرضا پیروز، سیاوش حق جو، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1396) بازخوانی رابطه مراد مریدی بر مبنای نظریه سازنده گرایی در الهی نامه ، منطق الطیر و مصیبت نامه عطار نیشابوری
کتاب
1
هاله کیانی، غلامرضا پیروز (1401) بازاندیشی انتقادی جریان شناسی ادبیات معاصر ایران شابک:9789644891601
2
غلامرضا پیروز، مریم فقیه عبداللهی (1401) فونوریسم به سبک ایرانی شابک:978-622-7259-00-1
3
غلامرضا پیروز، عبدالرضا شیردست، فاطمه زهرا صادقی (1401) فرهنگ نامه تحلیلی شابک:978-600-324-586-0
4
مصطفی اسدی، غلامرضا پیروز (1385) فرهنگ امثال و حکم روسی به فارسی شابک:964-95948-2-5
5
غلامرضا پیروز (1372) کاوشی در آثار،افکار و سبک نوشتار جلال آل حمد شابک:شابک ندارد
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
غلامرضا پیروز (1400) ما و مکتب های ادبی معاصر خانه اندیشمندان علوم انسانی

سوابق اجرایی

  • رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1384 - 1388)
بیشتر