09 بهمن 1401
غلامرضا پيروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان «تاريخ گرايي» سهراب سپهري در «مرگ رنگ»
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
هرمنوتیک ,تاریخ گرایی ,دیلتای ,سپهری ,مرگ رنگ
مجله تاریخ ادبیات
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا پیروز (نفر اول) ، عادله قائمی دیوکلایی (نفر دوم)

چکیده

-