17 بهمن 1401
غلامرضا پيروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
فرهنگ امثال و حکم روسی به فارسی
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
-
پژوهشگران مصطفی اسدی (نفر اول) ، غلامرضا پیروز (نفر دوم)

چکیده

-